محفل افتتاحیه کنفرانس علمی_ میتودیکی استادان پوهنتون جوزجان

زمان: روز یکشنبه ساعت 9 قبل از ظهر مورخ 15/07/1397

مکان: صالون کنفرانس های پوهنتون جوزجان

Slide1آجندا:

 

 1. تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط پوهنیار قاری حجت الله نذیریی
 2. پخش سرود ملی
 3. بیانیه افتتاحیه توسط محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین ریس پوهنتون جوزجان
 4. سخنرانی محترم پوهاند محمد هاشم صدیقی معاون علمی پوهنتون جوزجان
 5. ایراد مقالات علمی_تحقیقی
 6. ارزیابی کنفرانس توسط محترم پوهاند عبدالقیوم رجبی ریس پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی
 7. قرائت دعایه توسط محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمدی طغیان

 

اعضای کمیسیون  کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنتون جوزجان

 

 1. پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین ریس پوهنتون جوزجان، ریس کمیسیون
 2. پوهاند محمد هاشم صدیقی معاون علمی عضو
 3. Slide1پوهنوال غلام سخی نظری معاون امور محصلان عضو
 4. پوهاند سید نورالله امینیار آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی عضو
 5. پوهاند عبدالقیوم رجبی ریس پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی عضو
 6. پوهندوی عبادالله عباد ریس پوهنحی اقتصاد عضو

 

ترکیب سکشن ها

 

سکشن پوهنحی تعلیم وتربیه

شامل دیپارتمنت های کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه، زبان وادبیات اوزبیکی، ریاضی، فزیک، انگلیسی، زبان ادبیات ترکمنی، زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات  دری.

Slide1سکشن پوهنحی جیولوجی ومعادن

شامل دیپارتمنت های، تفحص واکتشاف معادن مواد مفیده جامد، نفت وگاز، استخراج معادن، جیودیزی انجنیری.

سکشن پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

شامل دیپارتمنت های تولید موادعضوی، تولید مواد غیر عضوی، تامین برق موسساتی، تولید مواد غذایی و کیمیای عمومی.

سکشن پوهنحی اقتصاد

شامل دیپارتمنت های منجمنت اداره تشبثات، اداره مالی و بانکی، حقوق عامه و روابط بین المللی 

سکشن پوهنحی علوم اجتماعی

شامل دیپارتمنت های زبان و ادبیات اوزبیکی، تاریخ، ثقافت اسلامی، روانشناسی و ژورنالیزم.

سکشن پوهنحی ساختمانی

شامل دیپارتمنت های تعمیرات صنعتی ومدنی، مهندسی، هندسه ترسیمی ورسم تخنیکی وهایدروتخنیک.

 

                                                          

سکشن پوهنحی تعلیم و تربیه

ترکیب کمیسیون سکشن:

رئیس کمیسیون: پوهندوی سید سرور یعقوبی

معاون: پوهندوی محمد اسماعیل حضرتی

عضو: پوهاند سید نورالله امینیار

منشی: پوهنمل سید فرید محمود

Slide1تعداد مقاله: (13)

مکان: صالون کنفرانس پوهنحی تعلیم وتربیه

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر الی ساعت 4 بعداز ظهر مورخ 17/7/1397

مقالات:

 1. پوهاند سید نورالله امینیار استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

(نوایی و بابر ایجادیاتیده وفادارلیک و وفسیزلیک تویغولر انعکاسی)

 1. پوهندوی محمد بصیر مقیمی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات  اوزبیکی

(ادبیات و اونینگ توشونچه سی)

 1. پوهندوی سیما فردا استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات  اوزبیکی

(تورک ایلاتیگه منسوب و متصوب کیشیلر)

 1. پوهندوی فوزیه کبیر رحیمی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات  اوزبیکی

(تیمویلر دوریده اوزبیک ادبیاتی و اونینگ رونقی)

 1. پوهندوی فوزیه کبیر رحیمی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

(اوزبیک تیلی نینگ رواجلنیش باسقیچلری)

 1. پوهندوی محمود محلی استاد دیپارتمنت کیمیا

(قانون دوم تر مودینامیک و نظم طبعیت)

 1. پوهندوی رقیبه حبیبی استاد دیپارتمنت بیولوژی

(عوامل عقب مانده گی رزاعت در افغانستان و راه های حل آن)

 1. پوهنمل دیبا یعقوبزاده استاد دیپارتمنت بیولوژِی

(تاثیرات خاک های نمکی بالای رشد و نموی نباتات)

 1. پوهنمل سهیلا حیدری استاد دیپارتمنت جغرافیه

(آب های موجوده افغانستان و نقش آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور)

 1. پوهنمل احمد شاه قاسمی استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه
 2. اضطراب تکلم در زبان انگلیسی و مبارزه با آن)
 3. پوهنیار عبدالرحیم فرزاد استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکمنی

 (تورکمن دیلی نینگ مورفولوژی سینه غیسغه بیر غار ایش)

 1. پوهنیار محمد دانشگر استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

Slide1(بازتاب عواطف انسانی در اشعار رازق فانی)

 1. پوهنیار محمد دانشگر استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

(بررسی هم معنایی در زبان پارسی دری)

 1. پوهنیار حسین رادفر استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات دری

(بررسی شهر آشوب در ادبیات پارسی دری)

 

سکشن پوهنحی جیولوجی ومعادن

ترکیب کمیسیون سکشن:

رئیس کمیسیون: پوهنوال دیپلوم انجنیر فیض الله حبیبی

معاون: پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد محسن عزیزی

عضو: پوهندوی دیپلوم انجنیر محمدی طغیان

منشی: پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالناصر جوهر

Slide1تعداد مقاله:(7)

مکان: صنف 208 پوهنحی جیولوجی و معادن

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر الی ساعت 4 بعداز ظهر مورخ 17/7/1397

مقالات:

 1. پوهنوال فیض الله حبیبی استاد دیپارتمنت انجنیری جیودیزی

(تحقیق در مورد ترتیب پروفیل های طولی و عرضی مسیر سرک)

 1. پوهنوال فیض الله حبیبی استاد دیپارتمنت انجنیری جیودیزی

(ارزیابی ساحات تحت کشت گندم ولایت ننگرهار در سال 2011 و 2018)

 1. پوهندوی محمدی طغیان استاد پوهنتون جوزجان و پوهنیار کونگل قاریزاده استاد پوهنتون پولیتخنیک کابل

(اکتشاف صنعتی رسوبات هتریف ساحه نفت دار قشقری و انتخاب سیستم مناسب استخراج)

 1. پوهندوی محمدی طغیان و پوهنمل فرهاد جلالی

(بررسی سیستم های فعلی انتقال و توزیع گاز در شهر های شبرغان و مزار شریف)

 1. پوهندوی فرید احمد رضازاده و پوهندوی مسعود حقبین استادان پوهنحی جیولوجی ومعادن

ارزیابی خصوصیات پتروگرافیکی سنگ های تزئینی مرمر هزاه بغل

 1. پوهنیار سهیلا رسولی استاد دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی

(کاربرد توابع دایروی و هایپر بولی در مسایل انجینری و تنخنیک)

 1. پوهنیار شیرعلی ابراهیمی استاد دیپارتمنت انجنیری جیودیزی

(تحقیق در مورد نحوه ای ارتقا دقت در اندازه گیری های ارتفاع توسط توتال ستیشن در مقایسه با تیود ولیت)

 1. پوهنیار شیرعلی ابراهیمی استاد دیپارتمنت انجنیری جیودیزی

(طراحی سوپر الیوشن در قوس های افقی مسیر)

 

سکشن پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

ترکیب کمیسیون سکشن:

رئیس کمیسیون: پوهنوال دیپلوم انجنیر احمد شاه نظری

معاون: پوهندوی عبدالجمیل حیدری

عضو: پوهنمل دوکتور والنتینا نوری

منشی: پوهنیار سید امین سادات

Slide1تعداد مقاله: (7)

مکان: پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر الی ساعت 4 بعداز ظهر مورخ 16/7/1397

مقالات:

 1. پوهاند عبدالقیوم رجبی، پوهنوال احمد شاه نظری و پوهنمل حماسه افتخار

(تعیین مشخصات فزیکی_ کیمیاوی نفت معدن قشقری)

 1. پوهندوی اسماعیل جویان استاد دیپارتمنت کیمیا
 2. (اوزون و اثرات آن بالای زنده جان ها)
 3. پوهندوی اسماعیل جویان استاد دیپارتمنت کیمیا

(روش های شناسایی رادیکال ها)

 1. پوهندوی عبدالجمیل حیدری استاد دیپارتمنت کیمیا

(تبخیر تدریجی یا تقطیر ساده فرکشن های سبک موواد نفتی با استفاده از انرژی آفتاب)

 1. پوهنیار دیپلوم انجنیر تردی مراد اسماعیل اوغلی استاد دیپارتمنت تامین برق موسساتی

(باز رسی عملکرد ریلی های دیستانس مبتنی بر استفاده از شبکه های هوشمند)

 1. پوهنیار دیپلوم انجنیر تردی مراد اسماعیل اوغلی استاد دیپارتمنت تامین برق موسساتی

(بررسی روشهای پیش بینی بار در شبکه های توزیع برق)

 

سکشن پوهنحی اقتصاد

ترکیب کمیسیون سکشن:

رئیس کمیسیون: پوهندوی عبادالله عباد

معاون:پوهنیار جمیله بهزاد

عضو: پوهیالی نبیلا شرف

منشی: پوهیالی رامین آرین

Slide1تعداد مقاله: (3)

مکان: پوهنحی اقتصاد

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر الی ساعت 4 بعداز ظهر مورخ 16/7/1397

مقالات:

 1. پوهندوی عبادالله عباد و پوهنمل محمد احسان صادق استادان دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات

(بررسی عوامل و میزان بیکاری میان تحصیل کرده افغانستان(مطالعه موردی فارغان سالهای 1394، 1395 و 1396 پوهنتون جوزجان)

 1. پوهندوی عبادالله عباد، پوهیالی حمیدالله عباد و نورالحق غفوری استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ

(بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی محصلان مسافر پوهنتون جوزجان)

 1. پوهنیار نورالحق غقوری استاد دانشکده پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ، پوهیالی محمد ابراهیم شرف و پوهیالی رامین آرین استادان پوهنحی اقتصاد  پوهنتون جوزجان

(نقش محصلان علمی در میزان رشد اقتصادی سمت شمال)

 

سکشن پوهنحی علوم اجتماعی

ترکیب کمیسیون سکشن:

رئیس کمیسیون: پوهاند حبیب الله حبیب آمر دیپارتمنت تاریخ

معاون: پوهندوی حوا نوری

عضو: پوهنیار محمد راغب افتخاری

منشی: پوهنیار انجیلا دادور

Slide1تعداد مقاله: (6)

مکان: پوهنحی علوم اجتماعی

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر الی ساعت 4 بعداز ظهر مورخ  16/7/1397

مقالات:

 1. پوهنیار محمد راغب افتخاری استاد دیپارتمنت ژورنالیزم

(تحلیل چگونگی بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیون افغانستان)

 1. پوهنیار انجیلا دادور استاد دیپارتمنت روانشناسی

(انواع هوش و روشهای کاربردی برای افزایش آن)

 1. پوهنیار انجیلا دادور استاد دیپارتمنت روانشناسی پوهنحی علوم اجتماعی

تفاوت عملکرد دو نیمکره های مغز

 1. پوهنیار مظفر طوفان استاد دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی

(نقش استاد در کاهش اضطراب در تدریس لیسانس انگلیسی)

 1. نامزد پوهنیار عنایت الله حمیدی استاد دیپارتمنت روانشناسی

(استرس و راه های مقابله با آن)

 1. پوهنیار مهر جان روفی

(معرفی اجمالی اماکن تاریخی ولایت قندهار)

 1. پوهیالی حجت الله نذیریی

(حضانت کودکان از دیدگاه فقه و قانون)

 

سکشن پوهنحی ساختمانی

ترکیب کمیسیون سکشن:

رئیس کمیسیون:

معاون:

منشی:

Slide1تعداد مقاله:1

مکان:

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر الی ساعت 4 بعداز ظهر مورخ15/7/1397

مقالات:

 1. پوهاند محمد هاشم صدیقی

(کاربرد اتوکد در ترسیم نقشه های دو بعدی و سه بعدی)

 1. پوهنوال غلام سخی یاسا  و پوهنیار تمنا شمسی  استادان پوهنحی ساختمانی

(بررسی شکل پذیری ساختمان های آهنکانکریتی مقاوم دربرابر زلزله)