تجلیل روز ملی بیرق در پوهنتون جوزجان

17 Aug, 2019

بیرق سه رنگ کشور در افق بالاحصار پوهنتون جوزجان به اهتزاز در آمد.
1398/5/7
به مناسبت تجلیل از( 7 اسد) روز ملی بیرق؛  پرچم سه رنگ کشور طی محفل با شکوه با حضور داشت مقامات محلی ولایت جوزجان در افق بالا حصار پوهنتون جوزجان به اهتزاز در آورده شد.