کسب مقام سوم در رقابت‌های محاکمه تمثیلی بین‌المللی جیسپ مبارک باد!

01 Feb, 2020

کسب مقام سوم در رقابت‌های محاکمه تمثیلی بین‌المللی جیسپ مبارک باد!

۱۳۹۸/۱۱/۹

تیم محاکمه‌ تمثیلی جیسپ پوهنتون جوزجان پس از حدود چهارماه تلاش‌های شبانه‌روزی توانست با درخشش عالی در دور نیمه نهایی محاکم تمثیلی جیسپ، که در کابل بین ۱۴ دانشگاه دولتی و خصوصی برگزار گردیده بود، راه یابد و حایز مقام سوم شود.

تیم متذکره از مدت چهار ماه به این طرف در کلینیک حقوقی دانشگاه جوزجان تحت مدیریت و رهبری استاد عزیز، محمدعظیم ضیا، به تحقیق پرداخته و قادر به ترتیب صورت دعوی و دفاعیه به زبان انگلیسی شد.

این تیم در دور عمومی با سپری نمودن چهار رقابت (با چهار برد) و کسب ۲۹۸۵ نمره توانست به حیث تیم سوم در دور نیمه نهایی راه یابد.

در دور نیمه نهایی؛ پوهنتون جوزجان در مقابل پوهنتون هرات و پوهنتون بلخ در مقابل پوهنتون امریکایی افغانستان به رقابت پرداختند که پوهنتون امریکایی و هرات به  دور نهایی راه یافتند.

در نتیجه این رقابت‌ها پوهنتون امریکایی حایز مقام اول، پوهنتون هرات حایز مقام دوم، پوهنتون جوزجان حایز مقام سوم و پوهنتون بلخ در مقام چهارم قرار گرفت.

هیات رهبری پوهنحی حقوق راه‌یابی به دور نهایی این رقابت بین‌المللی و کسب مقام سوم را دست‌آورد بزرگ برای دانشگاه جوزجان دانسته از تلاش‌های دانشجویان، استاد رهنما و سایر عزیزان که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تیم را یاری رساندند سپاس و قدر‌دانی می‌نماید.

همچنان لازم است تا از حمایت بی‌دریغ هیات رهبری دانشگاه، به خصوص جناب رییس صاحب و معاونه صاحب علمی، سپاس و تشکری نمایم که با وجود مشکلات و نگرانی‌ها؛ دانشجویان را حمایت کردند تا شب و روز در کلینیک به فعالیت بپردازند.