Eid Sayeed Ramadan

19 Jun, 2017

 

هیئت رهبری پوهنتون جوزجان صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات خویش را بمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر حظور جلاآلتماب فریده مومند وزیر صاحب تحصیلات عالی ج.ا.ا معین صاحبان و روئسای ادارات مرکزی وزارت و تمام پوهنتون های کشور و هموطنان عزیز تقدیم نموده، روز های خوش، پرسعادت، مملو از صلح و صفا را در ایام خجسته عید از در گاه ایزد متعال تمنا می نمایند.