معرفی و تاریخچۀ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

  پوهنځی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یک نهاد علمی و اکادمیک در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کادرهای مسلکی (حقوقدانان، سیاستمداران، قضات، حارنوالان، وکلای مدافع و  کارکنان ادارات خدمات ملکی) در سال 1392 خورشیدی مطابق به 2013 میلادی با پذیرش (202) محصل از طبقه ذکور و اناث تحت مدیریت محترم پوهندوی محمدیوسف اوچقون تاسیس و ایجاد گردید. در اوایل (سمستراول) این پوهنحی فاقد استاد رسمی بود و بنابر سعی و تلاش رئیس پوهنحی از اساتید محترم که دارای تحصیل در رشته حقوق بودند بشکل همکار دعوت شد تا در قسمت تدریس مضامین همکاری نمایند. در سمستر دوم ریاست پوهنحی حقوق در جنب تدریس در قسمت اکمال استادان آمریت های دیپارتمنت اقدام کرد و از طریق رقابت آزاد در جذب سه تن استادان هریک؛ استاد محمدحامد ایثار؛ استاد محمد آصف فیضی و استاد ذبیح الله عبیدی به موفقیت نایل گشت که  اولین اساتید پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان میباشند.

دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنځی هشت سمستر (چهار سال) تحصیلی را احتوا می نماید. این پوهنځی دارای سه دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از:  دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی، دیپارتمنت حقوق خصوصی و دیپارتمنت حقوق جزا.

در کنار دیپارتمنت های متذکره هیات رهبری دانشکده حقوق با درک اینکه "بهترین آموزش، آموزش از طریق انجام عمل است،" کلینیک حقوقی پوهنتون جوزجان را ایجاد نمود تا با ارائه خدمات به ارتقاء دانش عملی و مهارت های مسلکی محصلان و استادان بپردازد. امور اداری و درسی این پوهنځی توسط ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی، مدیریت اجرایی، دیپارتمنت های مختلف و کلینیک حقوقی به پیش برده می شود.

تشکیلات و نیروی انسانی

این پوهنځی دارای سه دیپارتمنت (اداری و دیپلوماسی، حقوق خصوصی و حقوق جزا) منظور شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی میباشد. مجموعاً در این دیپارتمنت ها به تعداد 9 بست کادر علمی وجود دارد. استادان با رتبه ها و درجه های تحصیل علمی متفاوت در قالب سه دیپارتمنت ایفای وظیفه مینمایند؛ که قرار ذیل معرفی میشوند: