ورکشاپ یک روزه میتودولوژی تحقیقات علمی در پوهنتون جوزجان برگزار شد

Date
29 حمل, 1396
Time
06:30 ق.ظ29
Event Type
Community show
Location
Description

ورکشاپ یک روزه  میتودولوژی تحقیقات علمی در پوهنتون  جوزجان برگزار شد