بیوگرافی آمر دیپارتمنت تاریخ.

بیوگرافی مختصر پوهنمل مهرجان روفی سرپرست دیپارتمنت تاریخ

پوهنمل مهرجان روفی فرزند عبدالروف در مرکز ولایت سرپل در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود. در سال 1358 از لیسه منهاج السراج ولایت سرپل سند فراغت بدست آورد وی در همان سال با سپری نمودن امتحان کانکور، در سال 1389 هـ.ش موفقانه وارد تحصیلی در پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل شد و در سال 1362 از رشته تاریخ پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل فارغ گردید.

موصوفه در سال 1393 به رتبه علمی پوهنیار ارتقاع یافت. و بعداز یک دوره انجام مکلفیت های محوله موضوع علمی-تحقیقی را که تحت عنوان: اوضاع اجتماعی-فرهنگی ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به رهنمائی محترم پوهاند حبیب الله حبیب اخذ نموده به صورت موفقانه به پایه اکمال رسانده و در سال 1397 از رتبه علمی پوهنیار به رتبه علمی پوهنمل نایل آمد.