تقدیر از استادان که مقطع ماستری و دوکتورا شان را موفقانه سپری نموده اند

11 Jan, 2020

 

از فراغت عده ی از استادان پوهنتون جوزجان، که مقاطع دوکتورا و ماستری را موفقانه در  پوهنتون های معتبر داخلی و خارجی بپايان رسانيده اند،  تقدیر بعمل آمد.

 محفل تشویقی یاد شده بتاریخ ١٣٩٨/٦/٦ در سالون کنفرانس های پوهنتون جوزجان با اشتراک هئیت رهبری، استادان، کارمندان اداری و تعداد کثیری از محصلین پوهنحی های هفتگانه ی این نهاد تحصیلی برگزار گردید.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز یافته،  متعاقبآ محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان ضمن خوش آمد گویی به استادانی که بعد از بدست آوردن اسناد تحصیلی دوکتورا و ماستری به این دانشگاه دوباره به کار آغاز نموده اند، ابراز داشت؛  استادان با درجه های تحصیلی بالاتر و با ظرفیت سرمایه های معنوی نهاد های تحصیلی و درکل یک جامعه را تشکیل می دهند. وی در ادامه ی سخنانش از همکاری های همه جانبه وزارت محترم تحصیلات عالی در راستای ظرفیت سازی، ارتقای سویه ی تحصیلی و دانش مسلکی اعضای کادر علمی پوهنتون جوزجان اظهار خرسندی و سپاسگزاری نموده و از همه ی استادان خواست تا از اندوخته های علمی جریان تحصیل شان در پوهنتون های معتبر داخلی و خارجی و همچنان امکانات دست یافته، در امر ارایه ی تدریس با کیفیت تر و اجرای کار های تحقیقی بهتر ، استفاده ی اعظمی بعمل آورند، تا باشد مفیدیت و موثریت حضور دوباره ی شان در  میدان عمل بیشتر از پیش برملا گردد.

متعاقبآ استادانی که اخیرا دوره های تحصیلی دوکتورا و ماستری شان را به پایه ی اکمال رسانیده بودند، با رعایت نوبت در باره ی برنامه های فراگرفته در دوران تحصیل و کار های اجرا شده ی شان، گزارش های مختصری  ارایه کرده و آمادگی خویش را در امر خدمتگزاری در جامعه ی آکادمیک و انتقال دانش بمحصلان و عموم علاقمندان علم، طور سخاوتمندانه ابراز نمودند.

در ادامه ی برنامه برای همه ی استادانی که اخیراً  از پروگرام های تحصیلی دوکتورا و ماستری اسناد فراغت بدست آورده و آماده ی تدریس و اجرای کارهای علمی-تحقیقی در این نهاد تحصیلی شده اند، تحسین نامه های تهیه شده از طرف هیئت رهبری پوهنتون جوزجان توزیع گردید.

 بعد از آن محترم پوهنمل سهیلا حیدری معاون علمی پوهنتون جوزجان در رابطه به موضوع صحبت های همه جانبه و جامعی را ایراد نموده و  در قسمتی چنین فرموده اند؛ از اینکه مسئولیت اصلی استادان تدریس، تحقیق و ارایه ی خدمات علمی است، بنا ما معلومات ارایه شده بوسیله ی اساتيد محترم امروزی را ارزشمند تلقی کرده و از ایشان میخواهیم با استفاده از تجارب و دانش مکتسبه ی شان در بهبود همه ی امور تدریسی، علمی و تحقیقی، سهم فعالانه گرفته و ما را سرفراز سازند.

 محفل با دعایه ی خیر به پایان رسید