History of History Department

 

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ اولین بار در سال 1373هـ.ش یکجا با دیپارتمنت جغرافیه در چوکات انیستیتوت پیداگوژی امیر علیشیر نوایی شروع به فعالیت نمود.

از بدو تاسیس این دیپارتمنت محترم استاد صلاح الدین خان نصرت به صفت آمر دیپارتمنت توظیف گردیدند، از سال 1385 الی 1387 پوهنمل فهیم کوشا مسئولیت دیپارتمنت مذکور را عهده دار گردیدند. در سال 1387 پوهنمل شکریه چقماق به صفت آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه نمودند. و بعدٱ در سال 1389 خورشیدی تا فی الحال محترم پوهندوی حبیب الله حبیب مسئولیت این دیپارتمنت را به دوش دارند.

دیپارتمنت تاریخ در سال 1383هـ.ش به صورت مستقل با داشتن «3» تن استاد تحت نام دیپارتمنت تاریخ مستقلا شروع به فعالیت نموده این دیپارتمنت در سال 1386 برای اولین بار به تعداد «23» تن محصل را از رشته تاریخ فارغ داد، و تا حال شش دور محصلان به درجه لیسانس از رشته مذکور فارغ التحصیل گردیده است. فعلاً دیپارتمنت تاریخ دارای «10» صنف درسی اعم از ذکور و اناث میباشد که مجموعاً تعداد داخله آنها «410» تن میباشد.

دیپارتمنت تاریخ که در چوکات علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان مصروف کار و فعالیت می باشد در حصه آموزش و پرورش نسل جوان کشور سهم بارزی را ایفا نموده و فعالیت های چشمگیر و ثمر بخشی را در زمینه داشته است که سالانه بطور اوسط 80 تن را به سویه لیسانس به حیث متخصصان جوان و معلمان مسلکی در رشته تاریخ تقدیم جامعه می نماید که ضرورت ارگانهای اجتماعی و مکاتب از این ناحیه مرفوع میگردد.

 

اهداف

استادان دیپارتمنت تاریخ مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی، وجدانی و صادقانه رسالتمندانه عمل نمایند، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه مینمایند.

بنابر آن موارد آتی را از جمله عمده ترین اهداف خویش دانسته، چنین جلب توجه مینمایند:

 1. تربیه و تقدیم کادرهای مسلکی و ورزیده در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه؛
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار؛
 3. استفاده از میتودهای علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان؛
 4. تبادل افکار در عرصه‌های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل پوهنتون و پوهنتونهای خارج ولایت؛
 5. همکار هدفمند و وسیع با معارف به طور دوامدار؛
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادرهای ورزیده و مسلکی؛
 7. روابط حسنه با تماماً ادارات مربوطه پوهنتون؛
 8. تحقیق و تتبعات اثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار؛
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد و مراجعت به کتابخانه‌های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار؛
 10.  نمایش و معرفی عظمت تاریخ شگوفاً و مدنیت های شکوهمند مردمان افغانستان باستان (آریانای کبیر و خراسان پیشین) از طریق کار و فعالیت های علمی۔تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه، توسط پرده پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش فلمهای مستند فرهنگی و تاریخی به طور دوامدار؛
 11.  ارتقای ظرفیت استادان؛
 12.  تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی؛
 13.  تطبیق لوایح و مقررات؛
 14.  پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان؛
 15.  رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول؛
 16.  رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه؛
 17.  همکار صادق با هیئت رهبری فاکولته و پوهنتون؛
 18.  تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر؛
 19.  روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده؛
 20.  سهمگیری در کارهای علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و پوهنتون؛
 21.  ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، قومیف منطقوی، شخصی و سلیقوی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باورها

هیئت رهبری دیپارتمنت تاریخ به نکات زیر باورمند اند:

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر دانشجو منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندیها می باشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت تاریخ مقدم‌تر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • تلاش برای ایجاد حس همبستگی میان دانشجویان.

دیپارتمنت تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان معتقد به یک سلسله ارزشهای است که مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در بر گیرنده کثرتگرایی و از سوی دیگر مستلزم بردباری، احترام به اندیشه‌های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.

اخلاق و کرامت

دیپارتمنت تاریخ به مثابه یک نهاد تحصیلی پابند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خود را برای تربیت دانشجویان و جوانان به عنوان رهبران و دانشجویان متعهد و رسالتمند بکاربرده و در جهت رشد سالم شرایط تحصیلی دانشجویان اناث مبذول خواهد داشت.

 

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی دانشجویان

استادان دیپارتمنت تاریخ همواره تلاش مینمایند تا زمینه‌های رشد و ارتقای ظرفیت دانشجویان این دیپارتمنت را فراهم نموده و با راه اندازی برنامه‌های عملی توانایی مسلکی و حرفه‌ای دانشجویان را ارتقا ببخشد.

 

 

 

رتب علمی استادان

در تشکیل دیپارتمنت تاریخ به تعداد هفت (7) تن استاد دارای رتب علمی پوهنوال، پوهنمل، پوهنیار، پوهیالی میباشد.

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال 1396

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

1

 

1

3

3

 

 

3

6

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1397

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

1

 

1

3

3

1

 

5

5

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1398

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

1

 

1

2

2

3

 

1

4

4

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1399

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

1

3

3

1

 

1

5

2

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1400

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

2

2

3

1

 

2

5

1

 

نقاط قوت دیپارتمنت تاریخ

 • موجودیت پلان و پروگرامهای درسی منظم مطابق به سیستم کریدت.
 • موجودیت دانشجویانی که با علاقه مندی تمام رشته تاریخ را انتخاب نموده اند و مانند عده ای از دانشجویان در سایر رشته ها بر حسب تصادف در این رسته راه پیدا نکرده اند.

 

چالش‌ها

 1. عدم موجودیت صنوف درسی معیاری.
 2. نبود پروجکتور در صنف ها به منظور پیشبرد هرچه بهتر پروسه تدریس.
 3. نبود کتابخانه برای دانشجویان.
 4. عدم دسترسی دانشجویان به انترنت.

 

اولویت ها

 1. اعزام استادان این دیپارتمنت به برنامه ماستری.
 2. فراهم آوری پروجکتورها برای هر صنف به صورت جداگانه.
 3. ایجاد کتابخانه تخصصی برای استادان و دانشجویان دیپارتمنت تاریخ.
 4. ایجاد سهولتهای استفاده از انترنت به منظور تحقیقات علمی و دانشجویی استادان و دانشجویان دیپارتمنت تاریخ.
 5. ایجاد صنوف معیاری مجهز با تجهیزات مورد نیاز.

باتطبیق پلان استراتیژیک مذکور دیپارتمنت تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشکاه جوزجان به اهداف پیش بینی شده خویش نایل می گردد.

 

تشکیل

آمریت دیپارتمنت تاریخ:

پوهنمل مهرجان روفی آمر دیپارتمنت تاریخ

پوهیالی تاج محمد مجیدی منشی دیپارتمنت

پوهندوی حفیظ الله رسولی عضو

پوهنیار محمدقاسم اکبری عضو

نامزد پوهنیار سیداحمدخالد شریفی عضو

 

 

تشکیل ابتدایی آمریت دیپارتمنت تاریخ 1399