آمریت تضمین کیفیت پوهنتون جوزجان

فعالیت های آمریت تضمین کیفیت پوهنتون جوزجان

محفلی شاندار به مناسبت عبورِ موفقانه پوهنتون جوزجان از مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتباردهی، معرفی معاونین( علمی‌و امور محصلان ) معرفی رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و ایجاد پوهنځی شرعيات در چوکات پوهنتون جوزجان, دایر گردید. ۱۴۰۱/۴/۲۵ این محفل که با اشتراک معاون و سرپرست مقام ولایت، روسای برخی از ادارات‌ دولتی، علمای کرام، روسای پوهنحی ها، استادان، کارمندان اداری پوهنتون و محصلان در صالون کنفرانس های پوهنتون جوزجان دایر گردید؛ با تلاوت آيات از کلام الله مجید آغاز و متعاقباً محترم پوهنیار حيات الله حقجو رئیس پوهنتون جوزجان ضمن سخنرانی تشریف آوری همه مهمانان را به احتفال پوهنتون جوزجان خوش آمدید و خير مقدم عرض نموده و در رابطه فعالیت های صورت گرفته در پوهنتون جوزجان به‌ مهمانان معلومات ارایه کردند. بعداً محترم الحاج مولوی گل محمد سلیم معاون و سرپرست مقام ولایت جوزجان به نماینده گی از مقام ولایت و ارگانهای محلی صحبت نموده و از فعالیت‌های صورت گرفته در پوهنتون جوزجان ابراز امتنان و سپاس گذاری نمودند. ضمناً در ادامه سخنرانی ها؛ محترم داکتر عتیق الله نبی زاده نماینده فوق‌العاده وزارت تحصیلات عالی و معاون مالی و اداری پوهنتون جوزجان ضمن صحبت های در رابطه به اهداف و برنامه های تحصیلی در پوهنتون جوزجان معلومات ارایه نموده و از خدمات و فعالیت های بیشتر تحصیلی در پوهنتون جوزجان، به‌ حاضرین اطمینان دادند. در ادامه محفل محترم پوهاند عبدالقیوم رجبی به‌ نماینده گی از اعضای کادر علمی پوهنتون جوزجان صحبت نموده و کسب مرحله دوم اعتباردهی پوهنتون جوزجان را به همه اعضای خانواده تحصیلات و پوهنتون جوزجان تبریک و تهنیت عرض نموده و تعهد خدمات بیشتر علمی و اکادمیک را برای فرزندان وطن وعده واطمینان سپردند. در بخش دوم محفل تحسین نامه های تشویقی که از طریق هیئت رهبری پوهنتون جوزجان برای برخی از مسؤلین شعبات پوهنتون جوزجان در نظر گرفته شده بود توسط هیئت رهبری پوهنتون و مسؤلین امور توزیع و مورد تشویق و تمجید قرار گرفتند. در بخش اخیر محفل معاونین محترم علمی و امور محصلان و رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان توسط هیئت رهبری پوهنتون جوزجان به شعبات مربوطه شان معرفی و محفل با صرف طعام چاشت وبا دعائیه خاتمه یافت.