محترمه پوهنمل سهیلا حیدری به حیث معاون امور علمی و استادان پوهنتون جوزجان معرفی گردید

17 Aug, 2019

محترمه پوهنمل سهیلا حیدری به حیث معاون امور علمی و استادان پوهنتون جوزجان معرفی گردید