کانکور 1396 در پوهنتون جوزجان

17 Apr, 2017
internet is slow

اطلاعیه امتحان کانکور سال ۱۳۹۶ مکاتب مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان!
بدین وسیله به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۳۹۶ مکاتب مرکز و ولسوالی های ولایت جوزجان رسانیده میشود که، امتحان کانکور داوطلبان به روز های پنجشنبه و جمعه مورخ ۳۱ حمل و اول ثور سال ۱۳۹۶ در پوهنتون جوزجان اخذ میگردد.
ثبت نام بایمتریک داوطلبان کانکور به روز های سه شنبه و چهار شنبه مورخ ۲۹و ۳۰ حمل ۱۳۹۶ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعداز ظهور مطابق تقسیم اوقات ریاست معارف، در پوهنتون جوزجان صورت می گیرد.
داوطلبان مطلع باشند!