تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ بعد از تعدیل نام و تشکیلات پوهنحی علوم طبیعی به پوهنحی تعلیم و تربیه، در چوکات این پوهنحی در سال 1388 ه ش با دو تن از اساتید مجرب هر یک پوهنمل شکریه چقماق به عنوان آمر دیپارتمنت و پوهنمل فهیم کوشا منحیث عضو شروع به فعالیت نمود. در همان سال دارای 22 تن محصل که  یک صنف درسی را تشکیل می داد، فعالیت های تدریسی این دیپارتمنت تعقیب میگردید. در سال 1389 ه ش دومین صنف درسی این دیپارتمنت با داشتن 32 تن محصل ایجاد گردید.

به اساس پیشنهاد دیپارتمنت و لزوم دید هیأت محترم رهبری فاکولته تعلیم و تربیه و ریاست محترم پوهنتون در سال 1391 ه ش محترم پوهیالی نجیب الله احدی به صفت عضو کادر علمی این دیپارتمنت تقرر حاصل نمود و مشکلات این دیپارتمنت از ناحیه کمبود استاد تا جایی مرفوع گردید.

دیپارتمنت تاریخ موفق گردید به تاریخ 14/11/1391 ه ش به جذب یک تن از اعضای پر تلاش و مستعد محترم پوهیالی گلاب الدین صمدی فعالیت های تدریسی و فرهنگی خویش را بیشتر از پیش توسعه نماید.

در سال 1393 ه ش این دیپارتمنت موفق شد تا یک تن از استادان فعال یعنی محترم پوهیالی محمد الله قویاش را به عنوان عضو کادر علمی دیپارتمنت بپذیرد.

این دیپارتمنت موفق گردید در اثر تلاش های خسته گی نا پذیر اساتید خود در چهار دوره محصلان فعال و با استعداد رشته تاریخ را تربیه و به جامعه تقدیم نماید.

تا از این طریق مشکلات اولاد وطن و جامعه تا جایی مرفوع گردد.