اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد دروس محصلان پوهنتون های کشور در ماه مبارک رمضان

طبق فیصله مورخ 31 ثور 1396 شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی؛ دروس محصلان نهاد های تحصیلات عالی کشور در ماه مبارک رمضان بلا انقطاع جریان داشته و پوهنتون ها مکلف اند که تقسیم اوقات درسی شان را مانند سال گذشته با ده دقیقه تنقیص در هر ساعت درسی که شامل برنامه های شبانه و روزانه می گردد، تنظیم

دری

اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی

به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، مورخ 8 / 3/ 1396،  به اطلاع تمام پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی ونیمه عالی رسانیده می شود، تا آن عده محصلانی را که  در سال 1395 وسال های قبل در درج شهرت شان درسیستم امتحانات کانکور ویا ثبت نام کانکور، اشتباه صورت گرفته باشد، ازتاریخ صدور فیصله فوق ال

دری

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

سازمان سنجش و آموزش ایران که یکی از موسسات وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری آنکشور میباشد ، هجده همین دور المپیاد بین المللی ریاضی ، دهمین المپیاد شیمی در فاصله زمانی 22 الی 26 اسد 1396 برگزارمینماید که از هر کشور میتواند 5 تن محصل خارجی به همراه یکتن استاد اشتراک

دری

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور/ ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی انجینری جیولوجی ومعادن دیپارتمنت حفاظت محیط زیست یک بست.

 پوهنحی انجینری ساختمانی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی یک بست.

دری

Pages