تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ بعد از تعدیل نام و تشکیلات پوهنحی علوم طبیعی به پوهنحی تعلیم و تربیه، در چوکات این پوهنحی در سال 1388 ه ش با دو تن از اساتید مجرب هر یک پوهنمل شکریه چقماق به عنوان آمر دیپارتمنت و پوهنمل فهیم کوشا منحیث عضو شروع به فعالیت نمود. در همان سال دارای 22 تن محصل که  یک صنف درسی را تشکیل می داد، فعالیت های تدریسی این دیپارتمنت تعقیب میگردید. در سال 1389 ه ش دومین صنف درسی این دیپارتمنت با داشتن 32 تن محصل ایجاد گردید.

به اساس پیشنهاد دیپارتمنت و لزوم دید هیأت محترم رهبری فاکولته تعلیم و تربیه و ریاست محترم پوهنتون در سال 1391 ه ش محترم پوهیالی نجیب الله احدی به صفت عضو کادر علمی این دیپارتمنت تقرر حاصل نمود و مشکلات این دیپارتمنت از ناحیه کمبود استاد تا جایی مرفوع گردید.

دیپارتمنت تاریخ موفق گردید به تاریخ 14/11/1391 ه ش به جذب یک تن از اعضای پر تلاش و مستعد محترم پوهیالی گلاب الدین صمدی فعالیت های تدریسی و فرهنگی خویش را بیشتر از پیش توسعه نماید.

در سال 1393 ه ش این دیپارتمنت موفق شد تا یک تن از استادان فعال یعنی محترم پوهیالی محمد الله قویاش را به عنوان عضو کادر علمی دیپارتمنت بپذیرد.

این دیپارتمنت موفق گردید در اثر تلاش های خسته گی نا پذیر اساتید خود در چهار دوره محصلان فعال و با استعداد رشته تاریخ را تربیه و به جامعه تقدیم نماید.

تا از این طریق مشکلات اولاد وطن و جامعه تا جایی مرفوع گردد.

 

 

 

 

 

 

 

اهداف دیپارتمنت

واضیح و مبرهن است که هر اداره از خود یک سلسله اهداف خاص خود را دارا میباشد. که به بخاطر رسیدن به این اهداف باید یک سلسله فعالیت های خاص را تعقیب نماید بدین منظور اهداف دیپارتمنت تاریخ را میتوان به طور فشرده قرار ذیل تذکر  داد:

 1. تربیه کادر های ورزیده و مسلکی رشته ی تاریخ و تقدیم آنها به صفت معلمان ورزیده به جامعه.
 2. ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی استادان دیپارتمنت.
 3. ارتقای دانش مسلکی محصلان رشته ی تاریخ با استفاده از روش های موثر تدریس.
 4. رهنمایی و همکاری مداوم با محصلان دیپارتمنت.
 5. ایفای خدمات صادقانه و دور از تعصبات قومی، منطقوی و شخصی.
 6. فرستادن استادان به بورسهای تحصیلی ماستری و دکتورا.
 7. سهمگیری در فعالیت های علمی  - فرهنگی فاکولته و پوهنتون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان استراتیژیک دیپارتمنت تاریخ

 

مقدمه

    دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان طبق دیدگاه و رسالت که دارا میباشد، مصروف تربیه و تقدیم کادرهای جوان در بخش تعلیم وتربیه به جامعه بوده که این مسؤولیت خود را با داشتن 5تن استاد، این دیپارتمنت دارای (149) تن محصل در بخش روزانه بوده از جمله (55) تن اناث و (94) تن ذکور میباشد و در بخش شبانه که فعلاْ دارای دو صنف درسی میباشد (۱۰۴) تن محصل بوده از جمله (۲۲) تن اناث و (۸۲) تن ذکور میباشد؛ ادا مینماید. فارغان دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه در پوهنتونها، دارالمعلمین ها و مکاتب دولتی و غیر دولتی مصروف ایفای وظیفه مقدس آموزگاری به وطن و هموطنان خود اند که، باعث افتخار  دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم و تربیه و استادان این کانون علمی میباشند.

فعلاً در دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه به تعداد چهارصنف درسی مصروف فراگیری درس اند. محصلان دیپارتمنت تاریخ با سپری نمودن امتحان کانکوراز ولایات مختلف شامل گردیده اند که از طرف استادان متجرب مصروف آموزش و فراگیری تعلیم و تحصیل میباشند.

استادان دیپارتمنت تاریخ جهت ارتقای ظرفیت علمی خویش با نگارش مقالات علمی و آثار علمی و کتب ممد درسی همیشه مصروف تحقیق و فراگیری علم و معرفت بوده و برای ارتقای ظرفیت محصلان نیز  با استفاده از میتود های موثر و مفید، زحمات فراوان متقبل شده برای هم میهنان خویش افتخار بخشیده اند.

دیپارتمنت تاریخ بعد از تعدیل نام و تشکیلات، فاکولته علوم طبیعی تحت نام فاکولته ی تعلیم و تربیه در سال (1388) در قبال سایر دیپارتمنت های فارغ ده رسماً شروع  به فعالیت نمود. که محترمه پوهنمل شکریه «چقماق» منحیث آمر و پوهندوی فهیم «کوشا» منحیث عضو شروع بکار نموده، در سال اول با جذب (22) تن محصل آغاز به کار و فعالیت نموده و در سال دوم با جذب (32) تن محصل موفق با ایجاد دومین صنف درسی گردید.

در سال 1391 با جذب یک تن از اعضای جدید محترم پوهیالی نجیب الله «احدی» که به تشکیل دیپارتمنت یک تن عضو ازدیاد گردید، فعالیت های دیپارتمنت نسبت به اول سریعتر شد، و از طریق امتحان کانکور سومین صنف درسی در دیپارتمنت ایجاد و محصل پذیرفته شد.

اعضای پر تلاش دیپارتمنت در سال 1391 در تعمیم و تحقق یافتن مسایل علمی – فرهنگی بیدریغانه مبادرت ورزیده، در اکمال دانش معنوی خویش و محصلان و اکمال لوازم دیپارتمنت اقدامات به موقع نموده، از آنجمله تهیه ی یک پایه کمپوتر، یک پایه الماری برای کتب دیپارتمنت، یک تخته قالین ایرانی، دو پایه میز کار، دو پایه چوکی آمریت، یک سیت کوچ، یک پایه یخچال، یک پایه الماری فلزی؛ در حدود 40 جلد کتاب ممد، تهیه تصاویر شخصیت های فرهنگی، سیاسی، ساحات باستانی و تاریخی وغیره اکمال گردیده است.

همچنان اضافه نموده که در اواخر سال تحصیلی 1391 با جذب یکتن عضو جدید و جذب محصلان جدید تعداد صنوف درسی به چهار صنف درسی ازدیاد یافته به همین ترتیب در سال تحصیلی 1393 با ازدیاد یکتن اعضای کادری دیگر در دیپارتمنت تماماً دروس این دیپارتمنت در حدود 95 در صد از طرف اعضای دیپارتمنت تأمین میگردد.

دیدگاه

استادان دیپارتمنت تاریخ همانطوریکه در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، رسالتمندانه ایفای وظیفه مینمایند، برای بر آورده شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند:

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه ؛
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار؛
 3. استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان؛
 4. تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل پوهنتون و پوهنتونهای خارج ولایت؛
 5. همکار هدفمند و وسیع با معارف به طور دوامدار؛
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی؛
 7. روابط حسنه با تماماً ادارات مربوطه پوهنتون؛
 8. تحقیق و تتبعات اثر های علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار؛
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار؛
 10. نمایش و معرفی عظمت تاریخ شگوفا و مدنیت های شکوهمند مردمان افغانستان باستان(آریانای کبیر و خراسان پشین) از طریق کار و فعالیت های علمی – تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه، از توسط پرده پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش فلم های مستند فرهنگی و تاریخی به طور دوامدار؛

          برای تربیه کادرهای جوان و کار آمد که بتوانند تغییرات مفید را درجامعه و اذهان اولات جامعه افغانی بیآورند، این دیدگاه دیپاتمنت تاریخ فاکولته تعلیم و تربیه است تا یک فضای دوستی ، همکاری ، اعتماد و احترام را بین استادان، محصلان، کارمندان اداری، کارکنان بخش خدماتی و والدین محصلان ایجاد نماید تا براساس آن بتوان یک دیپاتمنت کاملاً منظم علمی و خدماتی را بنا گذاشت، که با استفاده از این اداره منظم کریکولم و سایر پروگرامهای درسی دیپاتمنت تاریخ فاکولته تعلیم و تربیه به صورت خوب و موثر تطبیق گردد. داشتن صبر، برده باری، صداقت، دلسوزی ، همکاری و لیاقت از طرف همه اعضای دیپاتمنت تاریخ رسیدن به این دیدگاه را تضمین مینماید.

رسالت

         رسالتدیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان از همه جهات واضح و هداست تا محصلان  را، با امکانات دست داشته، آموزنده گان و آموزگاران دایمی باشند آماده سازد. توسط علم و دانش مسلکی و تخصصی که،  درجریان چهار سال از رشته تاریخ فرامیگیرند با تغییرات شگرفی که با پیشرفت علم و تکنالوژی درپیرامون محیط اکادمیک و اجتماع بشری رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند. دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم و تربیه متعهد است، تا یک محیط امن و صفای آموزشی را که تأمین کننده آینده بهتر برای محصلان و برای وطن عزیزمان افغانستان باشد، مهیا کند، تا منحیث معلمان و استادان دلسوز به وطن و مردم مسؤولیت شان را ادا نمایند.

استادان دیپارتمنت تاریخ مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی، وجدانی و صادقانه رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

بنابر آن موارد آتی را از جمله عمده ترین پیغام خویش دانسته، چنین جلب توجه مینمایند:

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان؛
 2. تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطلب جدید علمی؛
 3. تطبیق لوایح و مقررات ؛
 4. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان؛
 5. رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول،
 6. رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه،
 7. همکار صادق با هیئت رهبری فاکولته و پوهنتون؛
 8. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر؛
 9. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده ؛
 10. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و پوهنتون؛
 11. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی؛
 12. ة دیپارتمنت تاریخ

نخست آمریت و استادان دیپارتمنت تاریخ مسترت دارند، که در چوکات فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه مینمایند، ثانیاً عمده ترین مرام خویشرا، مبنی بر تعلیم و تربیة افراد نافع، کادر های مسلکی و ورزیده، تنظیم نموده و تقدیم آنها را به جامعه جهت شگوفایی و ترقی افراد جامعه، وجیبة ایمانی و انسانی خویشتن پنداشته، به رسالت و دیده گاه های خویش مشتاقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای بر آورده شدن آن، توفیقات مزید برای همه گان قلباً تمنا دارند.

اهداف و پلان

استادان دیپارتمنت تاریخ مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی، وجدانی و صادقانه رسالتمندانه عمل نمایند، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه مینمایند.

بنابر آن موارد آتی را از جمله عمده ترین اهداف خویش دانسته، چنین جلب توجه مینمایند:

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده رشته ی تاریخ، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه؛
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار؛
 3. استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان؛
 4. تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل پوهنتون و پوهنتونهای خارج ولایت؛
 5. همکار هدفمند و وسیع با معارف به طور دوامدار؛
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی؛
 7. روابط حسنه با تماماً ادارات مربوطه پوهنتون؛
 8. تحقیق و تتبعات آثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار؛
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار؛
 10. نمایش و معرفی عظمت تاریخ شگوفا و مدنیت های شکوهمند مردمان افغانستان باستان(آریانای کبیر و خراسان پشین) از طریق کار و فعالیت های علمی – تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه، توسط پرده پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش فلم های مستند فرهنگی و تاریخی به طور دوامدار؛
 11. ارتقای ظرفیت علمی استادان؛
 12. تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی؛
 13. تطبیق لوایح و مقررات ؛
 14. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان؛
 15. رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول،
 16. رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه،
 17. همکار صادق با هیئت رهبری فاکولته و پوهنتون؛
 18. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر؛
 19. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده ؛
 20. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و پوهنتون؛
 21. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی؛

باور ها

دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان باور دارد که:

 •  تمام محصلان میتوانند بیاموزند.
 • هرمحصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی ، نیازمندیها میباشد.
 • ارزیابی هایکه صورت میگیرد، محصلان را فرصت  میدهد، تا خود شانرا برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند.
 • تعلیم و تحصیل  کلیدی است  برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • محیط سالم آموزشی و امنیت  دلیل خوبی برای موفقیت های محصلان میباشد.
 • محصلان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان دارند بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شانرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند.
 • دیپارتمنت تاریخ باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان و آموزش استادان )داشته باشند.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت تاریخ  مقدم بر همه چیز نزد هیئت رهبری میباشد.
 • دیپارتمنت تاریخ از طریق دیدگاه ها، رسالت، اهداف و باورها،زمینه یاد گیری را برای محصلان زیادترآماده سازد، تا موفقیت های شانرا  درصنوف خود تجربه کنند.

دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم و تربیه کار فعالیت های علمی خودرا بر اساس پلان استراتیژیک، به پیش برده و توانسته که خیلی موفقانه گام بردارد. چون معلوم است که داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتر دریک کانون علمی و دلیل رسیدن به قله های بلند پیروزی گردیده و زمینه های  عالی رشد را برای همان کانون علمی میسر میسازد. روی این اصل دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه مطابق پلان استراتیژیک پنجساله ی موثر که بتواند راه های درست و سنجیده شده انکشافی را درطی پنجسال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح و اساس فعالیتهای خویش را خواهد گذاشت. این پلان که طی سالهای  2015 الی  2020 تطبیق خواهد گردید شامل دو بخش یعنی ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و محصلان و ایجاد راهکارها دربخش های انکشافی وساخت زیر بناها میباشد.

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

          ارتقای رتب علمی و فعالیتهای مبتنی بر تحقیقات علمی که دلیل رشد و انکشاف استادان دیپارتمنت تاریخ، جامعه ورفاه همه گانی باشد محور فعالیتهای استادان را تشکیل میدهد.

استادان این دیپارتمنت در اثر سعی و تلاش شباروزی به سلسله های اکادمیک که بنابر تحقیقات ساحوی استوار میباشد؛ دست زده جهت ارتقای دانش تخصصی و مسلکی خویش و محصلان همیشه تلاش میورزند.

استادان این دیپارتمنت بخاطر ارتقای ظرفیت علمی در بورس های تحصیلی ثبت و بخاطر بورس های ماستری علاقمند اند تا سویه تحصیلی خویشرا ارتقا بدهند.

همچنان استادان دیپارتمنت تاریخ در تماماً کورس های میتودیک همه ساله شامل و جهت کسب دانش مسلکی شامل خویش حد اعظمی کوشش را بخرج داده اند.

بدین منوال استادان دیپارتمنت تاریخ با استفاده از میتود های جدید و موثر در عرصه ظرفیت علمی محصلان همیشه پلان های تدریسی خویشرا تطبیق و محصلان را مصروف فراگیری دروس انکشافی و آفاقی نموده؛ محصلان را با اجرای دروس فعال یعنی شاگرد محوری؛ ارائه سمنیار ها؛ کنفرانس ها و تبادل افکار همیشه ترغیب و تشویق کرده زمینه ارتقای ظرفیت علمی محصلان را فراهم نموده اند.

بخش شبانه دیپارتمنت تاریخ

           بر علاوه بخش روزانه بخش شبانه دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه نیز با ایجاد  دو صنف درسی به تعداد  (   ) تن محصل اعم از ذکور و اناث مصروف فرا گیری علم ودانش میباشند. دیپارتمنت تاریخ شبانه برای آنعده از محصلان زمینه تحصیل را فراهم نموده است که آنها بنابر مشکلات محیطی و فامیلی و فقر اقتصادی نتوانستند که تحصیل شانرا به موقع به اتمام برسانند. مسؤولیت درسی بخش شبانه نیز توسط استادان بخش روزانه به پیش برده میشود.

بورسیه ها و رتب علمی استادان

استادان دیپارتمنت تاریخ مصمم اند با ثبت نام نمودن و تطبیق بورسهای تحصیلی بالای خویش جهت ارتقای سویه تحصیلی کوشش همه جانبه به خرج داده اند... همچنان در عرصه رتب علمی در با نگاشتن آثار علمی و مقالات علمی در عرصه کسب رتب علمی در مواقع ضروری دست بکار شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول فعلی شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل سال 2015

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

تاریخ

 

1

1

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان استراتیژی پیش بینی شده الی در پنج سال اخیر الی 2020

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل الی سال 2020

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

تاریخ

2

 

 

2

1

2

2

2

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنان در قسمت فارغ الحصیلان بخش روزانه در هر سال یک صنف درسی را به یاری خداوند توانا به تقدیم خواهد کرد که در پنج سال پنج دوره فارغ خواهد داد.

 

 

 

 

 

معرفی مختصر اعضای کادر علمی دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ از جمله دیپارتمنت های فارغده پوهنحی تعلیم و تربیه بوده در چوکات این پوهنحی فعالیت های علمی اکادمیک خویش را تعقیب می نماید، این دیپارتمنت در حال حاضر دارای یک آمر و چهار تن عضو فعال بوده که خلص سوانح آنها قرار ذیل معرفی میگردد.

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

8

اسم

تخلص

ولد

1

شکریه

چقماق

خواجه قل

آمر دیپارتمنت

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهندوی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

 

اسم

تخلص

ولد

1

فهیم

کوشا

محمد اعظم

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهنوال

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

13

اسم

تخلص

ولد

1

محمدالله

قویاش

خیرمحمد

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

22

اسم

تخلص

ولد

1

گلاب الدین

صمدی

عبدالصمد

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و امور استادان

 

شماره

شهرت

وظیفه

رشته تحصیل

پوهنحی

درجه تحصیل

رتبه علمی

اسم

تخلص

ولد

1

نجیب الله

احدی

حاجی عبدالاحد

استاد

تاریخ

تعلیم و تربیه

لیسانس

پوهیالی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصلان موجود دیپارتمنت تاریخ با تفکیک ذکور و اناث

شماره

صنف

اناث

ذکور

تعداد

1

صنف اول تاریخ

22

29

51

2

صنف دوم تاریخ

16

19

35

3

صنف سوم تاریخ

15

20

35

4

صنف چهارم تاریخ

13

15

28

 

محصلان بخش شبانه  با تفکیک ذکور و اناث

شماره

صنف

اناث

ذکور

تعداد

 

صنف سوم تاریخ

7

26

33