اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

06 جون, 2017

سازمان سنجش و آموزش ایران که یکی از موسسات وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری آنکشور میباشد ، هجده همین دور المپیاد بین المللی ریاضی ، دهمین المپیاد شیمی در فاصله زمانی 22 الی 26 اسد 1396 برگزارمینماید که از هر کشور میتواند 5 تن محصل خارجی به همراه یکتن استاد اشتراک نمایند که پروگرام مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای محصلین علاقمند  بصورت آزاد به اعلان گذاشته شد.

اسناد لازم پروگرام مذکور را سر از تاریخ نشر اعلان از ریاست تحصیلات عالی در خارج این وزارت اخذ و بعد از خانه پری آنرا الی تاریخ 25/جوزا/1396 دوباره تسلیم نمایند و ضمناً متقضایان میتوانند مشخصات (اسم ، تخلص ، اسم پدر و پوهنتون مربوط) خویش را به ایمیل آدرس    Olympiad@sanjesh.org  گسیل نمایند .

قابل یاد آوریست متقاضیان  محترم باید محصل برحال در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی باشند ، که از میان آنها صرف5 تن انتخاب خواهند شد و همچنان مصارف رفت و برگشت بدوش شخص اشتراک کننده میباشد.