اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد دروس محصلان پوهنتون های کشور در ماه مبارک رمضان

06 جون, 2017

طبق فیصله مورخ 31 ثور 1396 شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی؛ دروس محصلان نهاد های تحصیلات عالی کشور در ماه مبارک رمضان بلا انقطاع جریان داشته و پوهنتون ها مکلف اند که تقسیم اوقات درسی شان را مانند سال گذشته با ده دقیقه تنقیص در هر ساعت درسی که شامل برنامه های شبانه و روزانه می گردد، تنظیم نمایند.

بناً تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی مکلف به تطبیق فیصله فوق م