افتتاح مرکز کاریابی برای محصلان با همکاری دفتر محترم USWDP در پوهنتون جوزجان 

27 غویی, 1396

افتتاح مرکز کاریابی برای محصلان با همکاری دفتر محترم USWDP در پوهنتون جوزجان  

 


Caption