دیدار والی ولایت جوزجان از پوهنتون جوزجان

19 سپتمبر, 2017

 

 

الیوم مورخ 25/6/1396 محترم الحاج مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان درحالیکه محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان ایشان را همراهی میکردند از بخش های مختلف علمی و انکشافی پوهنتون جوزجان باز دید به عمل آوردند.
درین دیدار که در هر بخش از طرف محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان ودیگر مسولین امور این نهاد اکادمیک معلومات ارائه میگردید ایشان از جریان باز سازی ها وانکشافات پوهنتون جوزجان از نزدیک آشنای حاصل نموده و از زحمات بی شایبه هیئت محترم رهبری پوهنتون جوزجان در خصوص انکشاف وباز سازی این نهاد اکادمیک ابراز امتنان نمودند.
درین دیدار والی ولایت جوزجان با جمع از محصلان نیز ملاقات نموده و جهت فراهم نمودن زمینه هرچهه بهتر تحصیل برای جوانان وطن وعده هرگونه همکاری را با هیئت رهبری پوهنتون جوزجان ابراز کردند.