صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان

16 غبرګولی, 1396

صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان. تصویر یکی از صحنه های امتحان