دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

دیپارتمنت تولید مواد عضوی

 

 

 

 

پلان استراتیژیک

دیپارتمنت تولید مواد عضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات

پیشگفتار.............................................................................................................................................................................3

مقدمه ...............................................................................................................................................................................4

دیدگاه................................................................................................................................................................................7

رسالت...............................................................................................................................................................................7

ارزش ها............................................................................................................................................................................7

اهداف...............................................................................................................................................................................9

نقاط قوی دیپارتمنت تولید مواد عضوی .......................................................................................................................................10

نقاط ضعف  پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی.......................................................................................................................................11

فرصت های موجود در پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی................... ……………………………………………………………………….............................11

تهدید ها و چالش ها .................... ..................... ................................... ........................................................................12

اولویت ها................................................................ ................................... ..............................................................12

برنامه 1 – انکشاف ضرفیت کادر علمی وکارمندان اداری......................... ................................... .............................................13

برنامه 2 – باز نگری و انکشاف نصاب تحصیلی و مواد تحصیلی................. ................................... .............................................15

برنامه 3 – تسهیلات برای زیربنا ، آموزش و تدریس............................. ................................... ...............................................16

برنامه 4 – تحقیقات و فارغ التحصیل شدن............................................... ................................... .........................................17

برنامه 5 – مدیریت / نظام پوهنحی ...................................................... ................................... ..........................................18

برنامه 6 – دسترسی ، توسعه و ساختار پوهنحی ................................. ................................... .................................................19

برنامه 7 – اعتبار دهی و تضمین کیفیت ............................................ ................................... ...............................................18

نتایج .................................................................................. ................................... ..................................................20

ضمیمه 1 – تعداد محصلان دردودیپارتمنت دیپارتمنت تولید مواد عضوی سال 1393 (2014)..... ................................... .................................21

ضمیمه2 – درجه تحصیل استادان ....................................................... ................................... ...........................................21

پلان عملی با بودجه . ................................................................ ................................... ................................................22

بودجه تخمینی اخصاص یافته و فعالیت ها ................................... ................................... ......................................................23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان استراتیژیک

دیپارتمنت تولید مواد عضوی

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

پیشگفتار

 این سند که تحت عنوان پلان استراتیژیک دیپارتمنت تولید مواد عضوی تحریر یافته،حاصل ارزیابی های واقعی و عملی هیت رهبری ، استادان مجرب ایندیپارتمنت از وضعیت فعلی و آینده میباشد.

باید یاد آورشد که این پلان مطابق به نیاز های واقعی در هم آهنگی با پیشرفت تکنالوژی عصر حاضر تهیه و ترتیپ گردیده است.

ازسال های 1386 به این طرف خوشبختانه تحولات بسیارمهم وتغیرات قابل ملاحظه

ی در دیپارتمنت تولید مواد عضوی  رونما گردیده است و تجارب هیت رهبری  دیپارتمنت تولید مواد عضوی نیر غنی تر از گذشته میباشد.طرح پلان استراتیژیک پنج ساله هذا درهم آهنگی  با پلان استراتیژی مقام  محترم ریاست پوهنحی و در مطابقت  با نیازهای کنونی  جامعه  طی  نشست ها و جلسات متعددی غرض نظر خواهی از استادان این دیپارتمنت ترتیب شده است.

امیدوارم این پلان استراتیژیک رهنمودمناسب وروشن برای توسعه وانکشاف دیپارتمنت ماباشد ودر راه تربیه اولاد زجر کشیده این دیار با بهبود کیفیت تحصیلی، ارتقا سطح دانش استادان و محصلان مصدر خدمات شایان گردیم.

 

                                          باسپاس فراوان

                                      پوهندوی احمدشاه نظری

                                 آمردیپارتمنت تولید مواد عضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

دیپارتمنت تولید مواد عضوی بمنظور بهبودسطح اقتصاد ملی وبرآورده شدن نیاز های

واقعی  جامعه  برای تربیه کادر  های  علمی  –  انجنیری ،  به سویه  ملی وبین  المللی درحیات  علمی –  تحقیقاتی کشور  عرض  اندام نموده ویکی از پوهنحی های شناخته شده میباشد که فارغان آن درحل پرابلم های موجود جامعه ما جهت ارتقای سطح اقتصاد ملی کشور درکلیه موسسات تولیدی ، تحصیلی و تعلیمی نقش اساسی داشته است.

این  دیپارتمنت  درسال  1386  هـ ش  شروع  به  فعالیت  نموده  وتا  حال تعداد کثیری از جوانان را منحیث انجنیر لیسانس تقدیم جامعه نموده است.

فعلا در دیپارتمنت تولید مواد عضوی )6) تن اعضای کادر علمی ازجمله (1) تن ماسترو (5) تن لیسانس بارتبه های علمی ، (1) تن پوهندوی، ،(1) تن پوهنیار،(4) پوهیالی مصروف پیشبرد امور علمی و اکادمیک میباشند.

تعداد اعضای کادر علمی قشر اناث درین دیپارتمنت به (4) تن می رسد .

درحال حاضردراین دیپارتمنت به تعداد (342) تن محصل ازجمله ( 135) تن اناث و(204) تن ذکور مصروف تحصیل می باشد که توسط (6) تن از استادان رتب علمی پوهیالی الی پوهندوی تدریس می گردد.

از آنجائیکه رشد سریع وسالم عرصه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه ارتباط ناگسستنی به موجودیت کادرهای ورزیده دارند،بناً رشد جامعه بدون بازسازی واحیای مجدد

پوهنتون ها امکان  پذیر نیست ، زیرا  فارغان آن ها در عرصه ها مختلف حیاتی علمی،انجنیری تعلیمی  و اداره این کشور در کلیه  موسسات تولیدی دولتی و  غیر  دولتی  در امربازسازی واحیای مجدد کشور سهم شایسته وارزنده دارند.باید یاد آورشد که وضعیت فعلی تحصیلی  ،  تحقیقی  و  تسهیلاتی در سطح  پوهـنـحی با  درنظر  داشت  پیشرفت های تکنالوژیکی عصر حاضر قناعت مارا  فراهم  نمی سازد .

طورمثال کمبود صنوف درسی ، کمبود کادر های علمی مجرب ، لابراتوارها ،  کتابخانه مجهز و عدم دسترسی مؤثربه تکنالوژی معلوماتی از جمله مشکلات جدی  و مبرمی هستند  که  دیپارتمنت تولید مواد عضوی با آن مواجه میباشد بالاثر مشکلات متذکره، تحقیقات بسیار اندکی در طی سالیان گذشته انجام پذیرفته است.

ما اعتقاد داریم که  یکی  از  لازمه های رشد اقتصاد ملی کشور ، بهبود کیفیت سیستم

تحصیلی میباشد . تحصیلات عالی یکی از بیشترین منبع باز دهی سرمایه گذاری است  ویا

حمایت از تخصیص وجوه مالی بیشتر به پوهنحی ها میتوان اقتصاد کشوررا بهبود بخشید .

بدین ملحوظ از مقامات ذیصلاح  آروزومندیم  تا وجوه مالی بیشتر را به پوهنحی ها  فراهم

نمایند.

اگرچه در طول سال های گذشته پیشرفت های در دیپارتمنت تولید مواد عضوی صورت گرفته است که از جمله میتوان  به  تقویت زیر ساخت ها ، بهبود نسبی تکنالوژی معلوماتی،انکشاف سطح علمی کادر های علمی اشاره نمود .

پرابلم های موجوده جامعه افغانی جهت رشداقتصادملی کشور نقش های کلیدی دارا میباشند.

درعین حال کارهای بسیارزیادی هنوز باقی مانده است که آنهارا میتوان از طریق یک پلان استراتیژیک دقیق و مؤثر برای پنج سال آینده دیپارتمنت انجام داد.

پلان استراتیژیک هذا  منعکس  کننده  دیدگاه  ،  اهداف  و مقاصد  دیپارتمنت تولید مواد عضوی بوده به منظورگذارش ازوضیعت کنونی به یک وضعیت متعالی  که توان تولید نیروی بشری باکیفیت را داشته باشد و قادربه برآورده ساختن نیاز های اجتماعی –  اقتصادی  یک کشور رو به انکشاف باشد، آماده گردیده است.

شکل  1- محصلان دیپارتمنت تولید مواد عضوی در سال 1389 الی 1394

 

دیدگاه:

دیپارتمنت تولید مواد عضوی در نظر دارد تا به یک دیپارتمنت با کیفیت عالی  ، متعهد بر تدریس و تحقیق باکیفیت پیشرفته علمی  و دارای مدیریت عالی که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف کشور متکی به ارزش های ملی مبدل گردد.

رسالت :

فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی  که  واجد  شرایط

علمی و اکادمیک اند وبعد از فراغت توان ارایه تدریس ، تحقیق وخدمات با کیفیت را داشته ودر رشد اقتصاد ملی ،انکشاف وضع اجتماعی ،وحدت ملی وثبات در افغانستان سهم گرفته

بتوانند. هکذا  برآورده  ساختن  ضروریات  تحصیلی  ،  فرهنگی  ،  اجتماعی  ،  اقتصادی

وتکنالوژیکی جامعه ما وبالاخره بودن در قطار پوهنحی های برجسته میباشد.

 

ارزش ها

 1. تحصیلات عالی با کیفیت
 2. تقویت وحدت ملی
 3. اخلاق و کرامت
 4. برابری
 5. اداره سالم ، موثریت و کارآیی

دیپارتمنت تولید مواد عضوی اهداف مشخصی را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، سیستم استخدام  و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال خواهد کرد.

همچنین این دیپارتمنت  پالیسی  های  را  جهت افزایش انجام تحقیقات ونشرات  ،  بهبود تسهیلات ( کتابخانه ، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ، دسترسی به انترنت )، تدریس زبان های خارجی ( بخصوص انگلیسی ) ، بهبود کیفیت و اعتبار دهی طرح خواهد کرد.

 -   دیپارتمنت تولید مواد عضوی متعهد به یک سلسله ارزش هایی میباشد که مستقیماً باتقویت  وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر دربرگیرنده  کثرت گرایی واز طرف دیگ مستلزم بردباری ، احترام به تفاوت ها و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان متحد ، دموکراتیک  وپیش رفته بوده و در عین حال از وحدت ، تاریخ وفرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.

   -    اخلاق وکرامت

   دیپارتمنت تولید مواد عضوی به مثابه نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی ، حفظ کرامت انسانی  و اعتماد متقابل بوده و به حیث الگوهای اخلاقی برای محصلان عمل نموده وتمام تلاش خودرابرای تربیت آن ها به عنوان رهبران ومحصلان جوان به کارخواهد بست. درنهایت ، این کیفیت ها ،  توام به مهارت ها ودانش ها  ،  شخصیت محصلان را منحیث شهروندان منتقدی شکل داده و باعث پیشرفت افغانستان خواهد شد.

 -     برابری :

دیپارتمنت تولید مواد عضوی توجه خاص رابه رشد درجه علمی و تحصیلی استادان اناث ومحصلان اناث مبذول خواهندداشت. درین دیپارتمنت از جمله (4) تن استادان اناث به تعداد (1) آن ها دارای رتبه علمی  پوهنیار ، و (3) تن آنها دارای رتبه علمی پوهیالی و(3) میباشند.

-      اداره سالم ، موثریت و کارآیی :

اداره سالم کلید موثریت و کارآیی است . موجودیت دیپارتمنت با کیفیت مستلزم مدیریت سالم منابع بشری،از استخدام کارمندان گرفته تااداره امور تحقیقاتی و سایر امور تمویلی میباشد. دیپارتمنت تولید مواد عضوی درین راستا  هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نمی ورزد.

 

اهداف دیپارتمنت تولید مواد عضوی

هدف اساسی دیپارتمنت تولید مواد عضوی نه تنها تربیه کادرهای علمی، بهبود ظرفیت کادری  ،ارتقا کیفیت تدریس تأمین امکانات رشد علوم انجنیری ، بر مبنای جدید ترین دستاورد های علوم فنون جهان معاصر جهت ترقی کشور میباشد.بلکه تربیه جوانان کادرهای علمی – انجنیری، چیز فهم و با درایت آراسته با اندایشه های مملواز صلح وصفا ، صمیمیت  برادری و برابری عاری از هرنوع کشمکش های لسانی ، نژادی ، ملیتی و مذهبی میباشد . ویا دقیق تر اهداف دیپارتمنت تولید مواد عضوی شامل اجزای ذیل میباشد.

 • ارایه تحصیلات با کیفیت
 • تقویت بخشیدن ساینس ، انجنیری
 • بودن در میان بهترین دیپارتمنت های پوهنحی در تدریس ، آموزش و تحقیق
 • تقویت استفاده از تکنالوژی معلوماتی
 • ارتقا ظرفیت دیپارتمنت  جهت اجرای تحقیق با کیفیت
 • بهبود ظرفیت ، کیفیت و خدمات مناسب دیپارتمنت
 • گسترش زیربنا های فزیکی جدید برای بهبود کیفیت تحصیلی
 • ایجاد برنامه ها در رشته های مختلف

 

شکل 2- تعدادوفیصدی محصلان ذکو و اناث دیپارتمنت تولید مواد عضوی درسال (1393)

 

نقاط قوی دیپارتمنت تولید مواد عضوی:

1- موجودیت پوتنسیل کادر علمی جهت پیشبرد سالم اهداف موجود

2- موجودیت ساحه برای پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک پوهنحی درحال حاضر

3- توانمندی تربیه کادرها در رشته های انجنیری ، به سویه لسانس

4- موجودیت پلان و پروگرام های درسی منظم مطابق به لایحه سیستم کریدت

5- تطبیق  سیستم  کریدت  در  مطابقت با لوایح  ،  مقرره ها و طرزالعمل های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی

6- موجودیت لابراتوار ها صنوف درسی

7- توانمندی پیشبرد پرکتیک های تعلیمی وتولیدی

8- داشتن روابط فعال با تصدی ها و موسسات تولیدی  

9- توانمندی فارغان این پوهنحی در حل مسایل اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی کشور

10- موجودیت امکانات جهت استفاده از انترنت در پوهنحی

11- موجودیت کمیته ها جهت پیشبرد اهداف علمی – اکادمی ، فرهنگی و اداری پوهنحی

12- علاقمندی جوانان به تحصیل پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی

نقاط ضعف دیپارتمنت تولید مواد عضوی :

1- کمبود کادرهای مسلکی با درجات تحصیلی دوکتورا وماستر

2- کمبود استادان با درجات علمی بلند پوهاند ، پوهنوال

3- کمبود لابراتوار های مجهز

4- عدم موجودیت لیلیه  نسوان

5- عدم موجودیت تسهیلات در صنوف به سویه معاصر

6- عدم موجودیت امکانات برای چاپ کتب و مجلات علمی و غیره.....

7- عدم موجودیت برق ثابت

فرصت های موجود در دیپارتمنت تولید مواد عضوی

1- حمایت مادی و معنوی مقام محترم ریاست پوهنتون جوزجان از دیپارتمنت.

2- اعزام کادر های علمی به منظور ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی آنها بخارج ازکشور.

 3- جاری بودن سیستم کریدت در نظام تحصیلی موجود دیپارتمنت.

4- اعاشه و اباطه محصلان از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی.

5- موجودیت پلان های درسی ، مقررات ، لوایح و طرزالعمل ها غرض پیشبرد اومور تدریسی واداری.

6- موجودیت فضای آرام و امنیت در دیپارتمنت.

 1. موجودیت داوطلبان تحصیل در دیپارتمنت

 

تهدید ها و چالش ها :

1- ناکافی بودن تجهیزات لابرتواری و تخنیکی.

2- عدم توأمیت پوهنحی با پوهنحی های پیش رفته جهان.

3- عدم ثبات وضع امنیتی در کشور.

4- عدم موجودیت شرایط مناسب برای تحقیق توسط استادان .

 

اولویت ها :

1- اعزام هرچه بیشتر استادان جهت ارتقای درجه تحصیلی به خارج از کشور.

2- توأمیت دیپارتمنت تولید مواد عضوی با یکی از پوهنحی های پیشرفته جهان.

3- ایجاد کتابخانه مسلکی در پوهنحی و اکمال آن.

4- فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان.

5- دسترسی به انترنت در پوهنحی ها و دیپارتمنت ها .

6- تجهیزات لابراتواهی پوهنحی.

7- اعمار ساختمان ها و تعمیرات تدریسی و اداری مطابق به نورم های قبول شده برای پوهنحی ها .

 1. تأمین برق ثابت در پوهنحی جهت پیشبرد نورمال پروسه تدریس و تحقیقات.

 

 

برنامه 1 : ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی

 • افزایش تعداد اعضای کادرعلمی پوهنحی جهت برآورده ساختن نیازهای  محصلان که تعدادآن ها تاسال 2019 به یکنیم برابر افزایش  می  یابد : سطح  علمی  دیپارتمنت تولید مواد عضوی  به علت ناچیز بودن فرصت ها و جوان بودنش قناعت مارا فراهم نمی سازد ،  بناًهمین مسله یکی از مهمترین  و بزرگتری چالش درمقابل پوهنحی می  باشد. به همین دلیل بسیاری از استادان این پوهنحی دارای رتب علمی پائین میباشند 
 •    رشد درجه تخصص اعضای کادر علمی : دیپارتمنت تولید مواد عضوی ، تحصیلات عالی باکیفیت را منحیث یک بخش از تعهدات خویش تأمین خواهد  نمود  .  سعی خواهد شد تادر پنج سال آینده اعضای کادر علمی که دارای درجه تحصیل دکترا باشند از    (0) فیصد به (9) فیصد افزایش یابد. برای رسیدن به این اهداف، دیپارتمنت تولید مواد عضوی به تعداد (3) تن از اعضای کادر علمی خویش را برای سپری نمودن مقطح دکترا  به خارج اعزام خواهد نمود.

 

 • بهبود شیوه های تدریس و آموزش :

دیپارتمنت تولید مواد عضوی زمینه  تدویر  دوره های  کوتاه  مدت آموزشی رابرای

اعضای کادر علمی خود در عرصه های تدریس و فراگیری  بهتر  مطابق  به  برنامه  مقام محترم ریاست پوهنتون جوزجان فراهم خواهد نمود .

 

شکل 3 – فیصدی اعظمی کادر علمی تکنالوژی کیمیاوی نظر به رتبه های علمی ( کادر اکادمیک) آنها

برنامه 2 – انکشاف نصاب تحصیلی و مواد درسی

 • اصلاح نصاب تحصیلی و انکشاف آن :

درنظراست نصاب تحصیلی دیپارتمنت تولید مواد عضوی مطابق به نیازهای مبرم جامعه، نیاز های بازار، کار، صنایع ، تعلیم و تربیه ودیگر عرصه های جامعه ما مطابق به لوایح ومقررات و همکاری مقام  محترم  ریاست پوهنتون جوزجان  رشد و انکشاف یابد . نصاب تحصیلی با تاکید خاص بر ساینس و  تکنالوژی  و شمولیت رشته های علمی جدید در آن به منظور برآورده  ساختن  نیاز های انکشافی ملی انکشاف داده خواهد  شد .  شیوه های سنتی آموزش  کنونی  که عمدتاً  باگرایش  به  لکچر و  سخنرانی میباشد ، باز نگری خواهد شد .

بیشترین تأکید مابالای شیوه تدریس مبتنی برحل  مشکلات ، بحث بین استادان و محصلان انجام کارهای تحریری و تحقیقاتی توسط محصلان  و استفاده از تکنالوژی به مثابه راهکار حمایتی خواهد بود. جهت  رسیدن  به  این  هدف  می  توان  از  دوره  آموزشی کوتاه مدت در زمینه بهبود روش تدریس و تدویر کنفرانس ها استفاده نمود.

 • تأکید براصلاح شیوه های تدریس :  دیپارتمنت تولید مواد عضوی بر اهمیت استفاده از

شیوه های پیشرفته تدریس به  شمول حل مشکلات ، انجام مباحثات علمی  و  تحقیقی  توسط محصلان مطابق به برنامه عملی مقام محترم ریاست پوهنتون جوزجان متعهد میباشد.

در حال حاضرهمه محصلان این پوهنحی قبل از فراغت یک پروژه مبتنی بر نیاز جامعه راتکمیل می نمایند.

 

برنامه 3 :

زیربناها به شمول تسهیلات وامکانات تدریس : خریداری لوازم لابراتواری ومواد تدریسی برای دیپارتمنت ها و آموزش سیستم تکنالوژی معلوماتی به منظور نصب ومنتاژ ودسترسی به تکنالوژی معلوماتی شامل این بخش بوده است.علاوه برآن فعالیت های ذیل نیز شامل این بخش می باشد:

 • اعمارتعمیرجدید تدریسی وترمیم ساختمان های موجود: لازم است تعمیرهای جدید برای دیپارتمنت تولید مواد عضوی به شمول صنوف درسی، لابراتوارها، شعبات به منظور ایجادمحیط مساعد تدریسی برای محصلان اعمارگردد .

برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی وداخلی را جلب خواهیم نمود.

هم چنان پوهنحی درنظر دارد تا علاوه  بر آوزش اکادمیک  در اجرای فعالیت های ورزشی در عرصه  های مختلف  بپردازند و  این مامول  زمانی تحقق  می  پذیرد  محلات  ورزشی ازقبیل فوتبال ، والیبال ، باسکتبا ، تینس ، پنگپانگ ، اتلتیک خفیفه مانندخیز بلند ، خیز دور، دوش وحوض های آب بازی که ازجمله نیاز های مبرم ورزشی بشمار می رود اعمار گردد.

برای رسیدن به این هدف کمک های دونر های خارجی وداخلی را جلب خواهیم نمود.

برنامه 4. تحقیقات :

تحقیق تدریس را تقویه نموده و یکی از اجزای مهم تحصیلات عالی میباشد.

تحقیقات کاربردی می تواند یک امر هدفمند در جهت نیل به انکشاف جامعه باشند.

با آنکه هم منابع و هم کادرهای علمی در دیپارتمنت تولید مواد عضوی محدود میباشد.

درین پلان مواردی گنجانیده شده اندکه درآینده فرهنگ تحقیق را درپوهنحی ایجاد می نمایند.

تا از طریق آن ها بتوان اعضای کادرعلمی راآموزش داد وزیربناهای لازم رابرای انکشاف تحقیقات فراهم ساخت. درنتیجه،در پنج سال آینده پوهنحی با داشتن (2) تن با درجه تحصیلی دکترا و(8) تن استاد با درجه تحصیلی ماستری توان  انجام  تحقیقات بیشتری  را  نسبت  به  اکنون خواهد داشت .

دیپارتمنت تولید مواد عضوی  تلاش خواهد نمود به کمک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی وجوه تحقیقاتی را برای تمام اعضای کادر علمی بطور رقابتی وبر مبنای اصول شایسته سالاری فراهم نماید. تمام اعضای کادر علمی برای ترفیعات خویش مکلف به  انجام  تحقیق خواهند  شد. هم چنان لازمه های ترفیع استادان  ،  تدریس خوب  ،  تحریر مقالات علمیدرعرصه های مربوطه نیز خواهد بود .تحقیق به اساس رقابت ، ایجاد کمیته کریکولم سازی در سطح پوهنحی، از مواردی اند که در این عرصه بالای آن ها کار خواهند شد .

 

برنامه 5- مدیریت / نظام اداری پوهنحی

 •   ظرفیت سازی در پوهنحی

درین راستا به همکاری مقام ریاست پوهنتون  جوزجان  کارمندان  اداری  پوهنحی به

کورس  های کوتاه مدت معرفی خواهد  شد  و همچنان  از  پوهنحی های موفق درین زمینه بازدید صورت خواهد گرفت.

 • رهبری :

دیپارتمنت تولید مواد عضوی در نظر دارد شکل  رهبری  را  به سمت عطف به آینده ی انکشاف پوهنحی ،سمت دهی ،هدفمندی و ابتکار سوق داده و متمرکز برموضوعات بیرونی تسهیل ، تقویت ،ِ انجام امور به نحو شایسته  ،  افزایش فوریت ، ایجاد تیم رهبری و تغیرات نماید . وسعی خواهد شد تا جنبه تشبثاتی را داشته باشد.

 

 • کنترول وهم آهنگی :

دیپارتمنت تولید مواد عضوی سعی دارد در پهلوی نظارت  ،  روحیه هماهنگی را بوجود بیاورد ( نظام مشارکتی).  توجه خاص را به  انکشاف منابع بشری  اداری  ،  مهارت های  تخنیکی و مسلکی ، ایجاد فرهنگ خدمت گذاری و مساوات جنسی مبذول می دارد.

برنامه 6

دسترسی ، توسعه و ساختار نظام دیپارتمنت :

دیپارتمنت تولید مواد عضوی دارای یک صنف اول،یک صنف دوم،دوصنف سوم وده صنف چهارم بوده که مجموعاً در سال 1394 به تعداد( 342) تن محصل مصروف تحصیل بوده اند.

هدف دیپارتمنت جذب هرچه بیشتر محصلان تا  ختم این پلان استراتیژیک یعنی تاسال 1399 حدود (100) تن محصــــل می باشد که طــــی پنـــج سال آینـده  تقریباً به ( یکنیم ) برابر افزایش خواهد یافت . مبرهن است که دیپارتمنت تولید مواد عضوی برای عملی ساختن این مقصد توسعه زیربناها و بهبودتسهیلات پوهنحی وایجاددیپارتمنت فارمسی ودیپارتمنت های ضروری دیگر در پوهنحی های موجود میباشد. پوهنحی  تکنالوژی  کیمیاوی در قبال  رشد کمیت جذب ، کیفیت تحصیلات عالی را نیز در نظر خواهند داشت .

تهیه و تدارک خدمات برای محصلان از قبیل  مشوره  دهی  ،  صحت روان  ، خدمات امبولانس،اباته محصلان ، زمینه سازی رسیدهگی به محصلان از سبب ناتوانی های فزیکی ودماغی،تقویه سیستم کریدت در ادامه تحصیل از جمله مواردی اند که در اولویت کاری این پوهنحی در این بخش قرار دارد .

 

برنامه 7 – اعتبار دهی و تضمین کیفیت :

اعتبار دهی و تضمین کیفیت در تحصیلات عبارت از پروسه ی است که توسط یک نهاد بیرونی با صلاحیت برای بررسی پوهنحی  ها  در  راستای تضمین  کیفیت و تقویت  کیفیت  صورت می گیرد و درصورتی که نتایج آن موفقیت آمیز باشد  ،  به برنامه یا نهاد مربوطه اعتبارداده میشود.نهاد های تحصیلات عالی مکلف اند هرپنج سال اعاده ی اعتبارنمایند. این امربر شالوده معیار های ارزیابی که توسط مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در ماه اسد 1388 برای ارزیابی نهاد ها طراحی شده ، استوار میباشد.ازین طریق از کیفیت تحصیلات عالی باهدف دستیابی به معیار های بین المللی برای تسریع انکشاف ملی ، بهبود رفاه مردم و حصول اطمینان از این که فارغ التحصیلان موسسات تحصیلی میتوانند نیاز های ملی را برآورده سازند و در عین حال دارای توانائی رقابت درسطح بین المللی نیز باشند ، اطمینان حاصل میشود.

ایجاد پروسه ارزیابی خودی ، ایجاد کمیته اعتبار دهی وتضمین کیفیت درسطح پوهنحی سهم فعال درشورا یا انجمن اعتباردهی و اطمینان از کیفیت، با خبر ساختن مردم از پروسه اعتبار دهی ، از اولویت های کاری این بخش میباشد .

 

نتایج :

درین پلان استراتیژیک دیدگاه  و اهداف دیپارتمنت تولید مواد عضوی طوری تنظیم شده که بتواند سیستم تحصیلی را از وضعیت نامساعد فعلی به یک سیستم عالی با کیفیت تبدیل نماید.به عباره دیگرچنان پوهنحی یی که توان ارایه کادر های آموزش  یافته و مجهز بادانش جهت انکشاف ملی و آرامی افغانستان را داشته  باشد  .  البته این پلان استراتیژیک محصول مشوره های دوامدار آمرین دیپارتمنت ها ، استادان مجرب  و کارمندان کار فهم ، حتی محصلان این پوهنحی میباشد.امکان دارددرین پلان موضوعاتی گنجانیده شده باشد که  تطبیق آنهامشکل به نظر برسد. اما تبدیل سیستم تحصیلی پوهنحی به یک سیستم باکیفیت که

بتواند نیاز های انکشافی وطن عزیزما را برآورده ساخته وزمینه اشتراک مؤثر در عرصه اقتصادی رافراهم سازد،یک امرضروری به شمار می آید . بناً دیپارتمنت تولید مواد عضوی خود را متحد به تطبیق مؤثر پلان استراتیژیک هذا و تحقق دیدگاه های آن میداند.