اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

ju_admin
Announcement

.پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1444 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی:

- دیپارتمنت کیمیای عمومی یک بست خالی برای بار اول .عمومی - 

- دیپارتمنت تولید مواد عضوی یک بست برای بار مجدد عمومی - 

پوهنحی تعلیم و تربیه:

دیپارتمنت کیمیا یک بست برای بار دوم (صرف برای اناث) - 

- دیپارتمنت زبان و ادبیات دری یک بست برای بار مجدد.عمومی - 

پوهنحی اقتصاد:

- (دیپارتمنت امورمالی و بانکی یک بست برای بار سوم . (صرف اناث -

پوهنحی علوم اجتماعی:

- دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکولوژی یک بست برای بار سوم . عمومی -

تقاضیان از تاریخ 1444/6/12 هـ ق الی 1444/6/30 هـ ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت تحصیلات عالی و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون جوزجان تسلیم نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۴:۱۲
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان برای سال 1445

پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1445هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و در نهایت لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری جیوماتیک:

-  دیپ . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۴ - ۱۴:۲
Background image

فراخوان مقاله مجله علمی-تحقیقی دیدگاه

مجله علمی- تحقیقی دیدگاه با صاحب امتیازی پوهنتون جوزجان در تاریخ 15 میزان 1402 مؤفق به اخذ مجوز رسمی به شماره ثبت RCTD-GNJR-0041-23 از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت محترم . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۴ - ۱۳:۲۸
Background image

فراخوان مقاله مجله علمی-تحقیقی جوزجانان

مجله علمی- تحقیقی جوزجانان پوهنتون جوزجان از 1387 تا فصل زمستان 1401 مقالات علمی استادان محترم پوهنتون‌ها را در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و علوم طبیعی نشر می‌نمود و اکنون نیز با اخذ . . .

بازگشت به اطلاعیه ها