پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

معرفی و تاریخچۀ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

  پوهنځی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه جوزجان به عنوان یک نهاد علمی و اکادمیک در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کادرهای مسلکی (حقوقدانان، سیاستمداران، قضات، حارنوالان، وکلای مدافع و  کارکنان ادارات خدمات ملکی) در سال 1392 خورشیدی مطابق به 2013 میلادی به اساس پیشنهاد پوهنتون جوزجان و منظوری مقامات صالحه در دو دیپارتمنت، حقوق جزا و حقوق خصوص، با پذیرش (202) تن محصل از طبقه ذکور و اناث تحت مدیریت محترم پوهندوی محمدیوسف اوچقون تاسیس و ایجاد گردید. در اوایل (سمستراول) این پوهنحی فاقد استاد رسمی بود و بنابر سعی و تلاش رئیس پوهنحی از اساتید محترم که دارای تحصیلات عالي در رشته حقوق بودند بشکل همکار دعوت شد تا در قسمت تدریس مضامین همکاری نمایند. بعدا ریاست پوهنحی حقوق در قسمت اکمال استادان اقدام کرد و از طریق رقابت آزاد در جذب سه تن استادان هریک؛ استاد محمدحامد ایثار؛ استاد محمد آصف فیضی و استاد ذبیح الله عبیدی به موفقیت نایل گشت که  اولین اساتید پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جوزجان به شمار مي روند.

در سال 1393 دیپارتمنت دیگری بنام «اداره و دیپلوماسی» به تشکیل این پوهنحي اضافه شد. دیپارتمنت متذکره فعلا دارای سه تن استاد بوده که دو تن آنها در حال سپری نمودن برنامه ماستری در پوهنتون کابل مي باشند. به اساس تشکیل سال 1398پوهنحی حقوق دارای 9 بست کادری بوده که از جمله یک تن رییس، یک تن به حیث معاون، سه تن به حیث آمرین دیپارتمنتها و دیگران به عنوان اعضای کادر مصروف فعاليت هاي علمي و اكادميك مي باشند. قابل ذکر است به جز از یک تن استاد که جديدن استخدام شده است، سایر اعضای کادر علمی اين پوهنحي یا دارای مدرک ماستری اند و یا در حال سپری نمودن دوره ماستری قرار دارند. علاوتا پوهنحی حقوق دارای یک مدیر عمومی تدریسی و یک بست مدیریت اجراییه دیپارتمنت بوده که امورات اداری پوهنحی را به پیش میبرند. هکذا پوهنحی حقوق دارای کلینیک حقوقی بوده که در آن یک تن مدیر عمومی کلینیک در بخش اداری و 5 تن کارمند قرار دادی مصروف کار و فعالیت اند.

پوهنحی حقوق در سال جاری تحصیلی (1398) دارای 579 تن محصل بوده که تقریبا 40 فیصد آنرا طبقه اناث تشکیل می دهد.

دیدگاه و ماموریت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

 ارزش ها

با توجه به اعتقاد و باور مردم در جامعه و اصول و فرهنگ افغانی، منافع عمومی، وحدت ملی، باورمندی به ارتقاي کمی و کیفی ارائه دانش حقوقی-سیاسی، معیاری سازی و استندردهای پذیرفته شده بین المللی و حس مسئوولیت پذیری؛ ارزش های اساسی ذیل را مطمح نظر قرار می دهیم:

 • باورمندی و احترام به ارزش های اسلامی؛
 • تقویت روحیه وحدت ملی، مسئولیت پذیری و تحکیم ثبات سیاسی و حقوقی؛
 • حفظ و نهادینه ساختن اصول اخلاقی وتوجه به کرامت انسانی؛
 • تعمیم عدالت و برابري
 • تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیازهای جامعه؛
 • توجه به تدریس و تحقیق معیاری و احترام به دست آوردهای علمی دیگران؛
 • ایجاد اداره سالم موثر و کارآ؛
 • نظامند ساختن فعالیت های اکادمیک؛
 • احترام به اصل آزادی، استقلالیت و کرامت انسانی؛
 • احترام و رعایت قواعد و سلوک اخلاقی و پابندی به ارزش های ملی و مذهبی؛
 • پاسخگویی و مسؤولیت پذیری؛
 • احترام به اصل مساوات و نه به تعصبات جنسیتی، قومی، سمتی و گروهی؛
 • رعایت اصل شایستگی، خلاقیت و ابتکار؛
 • رعایت اصل شفافیت و ایجاد زمینه پاسخ دهی و حق دسترسی به اطلاعات؛
 • ایجاد فضای اعتماد، تقسیم وظایف و اشتراک و سهمگیری همکاران (تمرکز زدایی).

 اهداف و مقاصد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به تبعیت از پلان استراتژیک پوهنتون جوزجان پنج هدف اصلی را در مسیر استراتژیک خویش دنبال میکند، که شامل موارد زیر میباشد:

 • ارایه تحقیق با کیفیت و تولید علم و دانش
 • آموزش و تربیه کادرهای ورزیده و مسلکی جهت تقویه نظام
 • کاربردی سازی علوم حقوقی و سیاسی
 • بهبود، ارتقاء و انکشاف مدیریت پوهنحی و سطح علمی و مسلکی استادان و کارمندان
 • مبارزه با هر نوع فساد؛ و طرح تطبیق برنامه های ماستری