پوهنحی انجنیری جیوماتیک

معرفی پوهنځی جیوماتیک

با درنظرداشت نیازمندی­ های کشور درعرصه علوم تخنیکی به­خصوص علوم جیوماتیک وهم­چنان مطابق به پلان استراتیژیک پوهنتون جوزجان و وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۴۰۲ جواز تأسیس پوهنځی جیوماتیک توسط وزارت تحصیلات عالی رسماً صادر گردید. رشته جیودیزی انجنیری از پوهنځی جیولوجی ومعادن جدا شد و درسال ۱۴۰۲ هـ ش به صورت پوهنځی مستقل با نام " پوهنځی جیوماتیک " تأسیس و به فعالیت علمی و اکادمیک خود آغاز نمود. این پوهنځی به عنوان دومین پوهنځی جیوماتیک در سطح کشور علاوه برتربیت نیروی متخصص انسانی در مقطع لیسانس ارتباط تنگاتنگی با صنعت نیز دارد، می­باشد. هم­چنین به اساس پیشنهاد اساتید این پوهنځی و هیئت رهبری پوهنتون جوزجان محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر سهراب احدی به اساس حکم شماره (۲۳۲۲) مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ مقام محترم عالی ریاست­ الوزارء به حیث رئیس پوهنځی جیوماتیک منظور و مقرر گردید. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد پوهنحی جیودیزی، لطفا به اینجا مراجعه کنید.

وضعیت فعلی پوهنځی جیوماتیک

پوهنحی جیوماتیک دارای دو دیپارتمنت فعال و فارغ­ده ذیل می‌‌باشد:

  1. جیودیزی انجنیری(Engineering Geodesy)
  2. سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographical Information System)

پوهنځي جیوماتیک یکی از پوهنځي­ های جدید تأسیس پوهنتون جوزجان بوده که با وجود جوان بودن آن در عرصه ­های مهم ( تدریسی، تحقیق،ارتقای کیفیت،...) سهم ارزنده داشته و متعهد است تا در کنار پوهنځی­ های دیگر در پیشرفت­ های علمی و اداری  پوهنتون، نقش مؤثری داشته باشد. اکنون در تشکیل کادری این پوهنځی، اساتید مجرب و ورزیده با رٌتب علمی (نامزد پوهنیار، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی و پوهاند) و درجه­ های تحصیلی (لیسانس و ماستر) و در تشکیل اداری اشخاص با تجربه داشته که تمام فعالیت­ها به وجه احسن انجام می­پذیرد.

دیدگاه و ماموریت پوهنځی انجنیری جیوماتیک 

جیوماتیک

پوهنځی انجنیری جیوماتیک می خواهد به عنوان یک مرکز معتبر علمی و تحقیقی، انجنیران را با دانش نوین به صورت نظری و عملی، پابند به ارزش ملی واسلامی به جامعه تقدیم نموده و جایگاه خویش را در کنار سایر نهادهای علمی مطابق نیازمندی جامعه و بازار کار ایفا نماید.

اهداف پوهنځی جیوماتیک

پوهنحی انجنیری جیوماتیک با توجه مقام محترم وزارت تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال می نماید:

  1. ظرفیت سازی اساتید به سطح ماستری و دوکتورا؛
  2. تجهیز و تکمیل لابراتوارهای پوهنځی جیوماتیک؛
  3. سهیم گیری در عرصه تحقیقات به سطح ملی و بین المللی؛
  4. ایجاد برنامه شبانه؛
  5. ایجاد برنامه ماستری؛
  6. کسب جایگاه بارز در سطح پوهنتون جوزجان و کشور؛

 

تشکیل