گالری رسانه

سفر محترم شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

Jawzjan University Development Plan

ماستر پلان پوهنتون جوزجان

د جوزجان پوهنتون ماستر پلان