گالری رسانه

سفر محترم شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان

د جوزجان پوهنتون ماستر پلان

ماستر پلان پوهنتون جوزجان

Jawzjan University Development Plan