فراخوان مقاله مجله علمی-تحقیقی جوزجانان

ju_admin
فراخوان مقاله

مجله علمی- تحقیقی جوزجانان پوهنتون جوزجان از 1387 تا فصل زمستان 1401 مقالات علمی استادان محترم پوهنتون‌ها را در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و علوم طبیعی نشر می‌نمود و اکنون نیز با اخذ مجدد مجوز رسمی به شماره ثبت RCTD-GNJR-0040-23 از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت محترم تحصیلات عالی با افتخار اعلام می‌دارد که مقالات علمی استادان گرامی، محققین محترم و محصلین عزیز را در رشته‌های مذکور جهت نشر در شماره پیاپی 43 خود می‌پذیرد.

نوت: مقالات محصلین به شرطی به داوری خواهد رفت که تحت رهنمایی و همراهی یک استاد پوهنتون یا شخص دارای سند دوکتورا نوشته شده باشد.

نحوه تهیه مقالات: رهنمود و فارمت نگارش مقالات از ویبسایت پوهنتون جوزجان دانلود و مقالات براساس آنها تهیه شود. https://ju.edu.af

آخرین مهلت دریافت مقالات: 20 دلو 1402 / 9 فبروری 2024

نحوه ارسال مقالات:

به ایمیل sj.didgah@ju.edu.af  ارسال و

به ایمیل sj.didgah@gmail.com  نیز cc شود.

واتساپ جهت هماهنگی: 93783718474+

Documents

فارمت نگارش مقالات مجله جوزجانان
رهنمود نگارش مقالات کتابخانه ای مجله جوزجانان
تعهدنامه نویسندگان