فراخوان مقاله مجله علمی-تحقیقی دیدگاه

ju_admin
didgah

مجله علمی- تحقیقی دیدگاه با صاحب امتیازی پوهنتون جوزجان در تاریخ 15 میزان 1402 مؤفق به اخذ مجوز رسمی به شماره ثبت RCTD-GNJR-0041-23 از ریاست محترم تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت محترم تحصیلات عالی گردیده است. این مجله مقالات علمی استادان گرامی، محققین محترم و محصلین عزیز را در کلیه رشته‌های علوم انجنیری جهت نشر در شماره اول خود می‌پذیرد.

نوت: مقالات محصلین به شرطی به داوری خواهد رفت که تحت رهنمایی و همراهی یک استاد پوهنتون یا شخص دارای سند دوکتورا نوشته شده باشد.

نحوه تهیه مقالات: رهنمود و فارمت نگارش مقالات از ویبسایت https://ju.edu.af  پوهنتون جوزجان دانلود و مقالات براساس آنها ترتیب شود.

آخرین مهلت دریافت مقالات: 20 دلو 1402 / 9 فبروری 2024

نحوه ارسال مقالات:

به ایمیل sj.didgah@ju.edu.af  ارسال و

به ایمیل sj.didgah@gmail.com  نیز cc شود.

واتساپ جهت هماهنگی: 93783718474+

Documents

فارمت نگارش مقالات مجله دیدگاه
تعهدنامه نویسندگان