د جوزجان پوهنتون

د جوزجان پوهنتون د هيواد په کچه یو ژمن، باکیفیته ،ښوونیز، علمي، څیړنیز او منل شوی تحصلي بنسټ دی، چې د مسلکي ځوانو کادرونو د ښې روزنې په موخه په بیلابیلو حیاتي او اقتصادي برخو کې په لوړ مورال او هیواد پالنې سره په تدریس بوخت دی.

د وزیر پیغام

International Day for the Elimination of Violence 
Against Women: Nov 26 2018

3 کلونه 6 میاشتې ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

M. Shahzad Aryoubee

عکسونه او ویډیوګانېنور دلته

د جوزجان پوهنتون ماستر پلان

انجنیری ساختمانی