اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان

kaihan
Sat, Oct 24 2020 1:08 PM
جلسه شورای علمی

الیوم پنج شنبه  اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان تحت رهبری محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان در سالون کنفرانس این نهاد تحصیلی برگزار گردید. 

در جلسه معاونین و روسای محترم پوهنحی های هفتگانه پوهنتون جوزجان نیز حضور داشتند.

در نشست روی ختم موفقانه امتحانات سمستر بهاری سال جاری صحبت صورت گرفته و در رابطه به آغاز دروس سمستر خزانی و جدید الشمولان در این نهاد تحصیلی بحث و تصامیم مقتضی اتخاذ شد.

Latest news

Sat, Mar 20 2021 8:43 AM
Background image

کنفرانس علمی بمناسبت افتتاح بند کمال خان

عکس

مورخ ۲۷ حوت ۱۳۹۹ کنفرانس علمی بمناسبت افتتاح بند کمال خان؛ در پوهنتون جوزجان دایر گردید.

درین محفل _ محترم محمد هاشم رئیس والی ولایت جوزجان، الحاج محمد کریم جوزجانی وکیل منتخب مردم. . .

Wed, Mar 03 2021 1:57 PM
Background image

نائب قهرمانی پوهنتون جوزجان مبارک

ائب قهرمانی پوهنتون جوزجان مبارک!

دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه جوزجان در مسابقات ملی (محاکم تمثیلی) در میان 18 دانشگاه مطرح کشور؛  مقام دوم را از آن خود نمودند.

درین مسابقات تیم. . .

Wed, Mar 03 2021 1:40 PM
Background image

ورکشاپ دو روزه ای آموزشی طرزالعمل ارزیابی اجراآت ماّمورین خدمات ملکی

ورکشاپ دو روزه ای آموزشی طرزالعمل ارزیابی اجراآت ماّمورین خدمات ملکی از سوی معاونیت مالی و اداری دانشگاه جوزجان برای کارکنان و کارمندان این نهاد اکادمیک رسمآ آغاز گردید.

 

در آغاز این. . .

BACK TO NEWS