اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان

kaihan
Sat, Oct 24 2020 1:08 PM
جلسه شورای علمی

الیوم پنج شنبه  اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان تحت رهبری محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان در سالون کنفرانس این نهاد تحصیلی برگزار گردید. 

در جلسه معاونین و روسای محترم پوهنحی های هفتگانه پوهنتون جوزجان نیز حضور داشتند.

در نشست روی ختم موفقانه امتحانات سمستر بهاری سال جاری صحبت صورت گرفته و در رابطه به آغاز دروس سمستر خزانی و جدید الشمولان در این نهاد تحصیلی بحث و تصامیم مقتضی اتخاذ شد.

Latest news

Sun, Nov 01 2020 2:58 PM
Background image

امتحان رقابتیِ 12 تن از واجدین شرایط و کاندیدان بست های کادر علمیِ

10 عقرب 1399

امتحان رقابتیِ 12 تن از واجدین شرایط و کاندیدان بست های کادر علمیِ دیپارتمنت های اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گازدار و انجنیری تفحص و اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنتون جوزجان. . .

Sun, Nov 01 2020 1:13 PM
Background image

بنیاد معارف کشور ترکیه، پوهنتون جوزجان را در عرصه های مختلف کمک می کند.

بنیاد معارف کشور ترکیه، پوهنتون جوزجان را در عرصه های مختلف کمک می کند.

مورخ ۷ عقرب ۱۳۹۹ در ملاقاتی که محترم پوهندوی مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان و رئیس عمومی بنیاد معارف کشور ترکیه. . .

Sat, Oct 24 2020 1:08 PM
Background image

اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان

الیوم پنج شنبه  اول عقرب ۱۳۹۹ جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان تحت رهبری محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان در سالون کنفرانس این نهاد تحصیلی برگزار گردید. 

در. . .

BACK TO NEWS