Closed announcementsShow all

Thu, Oct 05 2023 10:14 AM
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1445 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی:

دیپارتمنت . . .