امتحان رقابتیِ 12 تن از واجدین شرایط و کاندیدان بست های کادر علمیِ

kaihan
یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۴:۵۸
jawzjan university

10 عقرب 1399

امتحان رقابتیِ 12 تن از واجدین شرایط و کاندیدان بست های کادر علمیِ دیپارتمنت های اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گازدار و انجنیری تفحص و اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنتون جوزجان و موسسه تحصیلات عالی ولایت سرپل؛ تحت نظارت معاونیت علمی پوهنتون جوزجان و هیئت اعزامی موسسه تحصیلات عالی سرپل؛ به گونه شفاف در پوهنتون جوزجان اخذ گردید.

 

امتحان رقابتیامتحان رقابتیامتحان رقابتیامتحان رقابتی