ورکشاپ دو روزه ای آموزشی طرزالعمل ارزیابی اجراآت ماّمورین خدمات ملکی

kaihan
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۴۰
سمینار

ورکشاپ دو روزه ای آموزشی طرزالعمل ارزیابی اجراآت ماّمورین خدمات ملکی از سوی معاونیت مالی و اداری دانشگاه جوزجان برای کارکنان و کارمندان این نهاد اکادمیک رسمآ آغاز گردید.

 

در آغاز این برنامه آموزشی محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان طی سخنانی؛ برگذاری و تدویر چنین برنامه های آموزشی را از بهر رشد و ارتقای ظرفیت کارکنان، در جهت ایجاد تغییر برای رشد پایدار و بهبود کیفیت عرضه خدمات تحصیلی، مفید و ممد عنوان نموده، اشتراک و حضور همه ای کارکنان را در این برنامه، وهمچنان ازمعاونیت محترم  مالی و اداری غرض تدویر برنامه متذکره قدر دانی نمودند.

 

قابل تذکر است که درین سیمینار به تعداد ۶۰ تن از کارمندان اداری این نهاد تحصیلی در رابطه به:

 

 طرزالعمل اجراات مامورین؛

کار و شیوه اریابی اجراات؛

رهنمود کتابت سیستم فایلینگ و حاضری؛

 

آموزش های علمی و مسلکی را فرا میگیرند.