کار شیوه آموزشی شش روزه "مدیریت" برای کارمندان اداری جديد التقرر پوهنتون جوزجان

ju_admin
Tue, Feb 06 2024 4:31 PM
pics

در مراسم افتتاحیه این برنامه؛ محترم مفتی سید انوارالحق حبیبی رئیس عمومی پوهنتون جوزجان پیرامون اهمیت موضوع به تفصیل صحبت کرده و برگزاری این برنامه را مفید و از تداوم چنین برنامه های آموزشی استقبال نمودند. در ادامه سخنرانی ها؛ محترم داکتر عتیق الله نبی زاده معاون مالی و اداری پوهنتون جوزجان نیز ضمن خوشحالی از برگزاری ورکشاپ برای کارمندان اداری جديد التقرر این نهاد تحصیلی، از کارمندان اشتراک کننده خواستند تا اندوخته های علمی و مسولیت های ایمانی خویش را در جریان انجام امور اداری تطبیق و عملی نمایند.

در روز نخست این ورکشاپ، محترم پوهنمل ابوریحان انتظار استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان در رابطه به اهمیت دفترداری و مدیریت، معلومات مفصل و علمی را برای اشتراک کنندگان این برنامه ارائه کردند.

قابل تذکر است که این ورکشاپ به ابتکار آمریت منابع بشری و با هماهنگی‌ مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون جوزجان تدویر میگردد که به تعداد ۳۰ تن از مامورین جديد التقرر در بخش های اداری این نهاد اکادمیک در جریان شش روز آموزش های علمی و مسلکی را از طریق اساتید و ترینر های مسلکی مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

Latest news

Sat, Jun 04 2022 11:48 AM
Background image

گرامیداشت از روز جهانی کتاب ، نمایشگاه کتاب در پوهنتون جوزجان برگزار گردید

ضمن گرامیداشت از روز جهانی کتاب ، نمایشگاه کتاب در پوهنتون جوزجان برگزار گردید.

۱۴۰۱/۳/۹ مصادف با ۱۴۴۳/۱۰/۲۹

بمناسبت افتتاح نمایشگاه یک روزه کتاب که به ابتکار مرکز انسجام امور محصلان. . .

Sat, Jun 04 2022 11:13 AM
Background image

مورخ ۲۷حمل ۱۴۰۱ اولین جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان

مورخ ۲۷حمل ۱۴۰۱ اولین جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان تحت ریاست محترم پوهنیار حیات الله حقجو رئیس پوهنتون جوزجان در سالون کنفرانس این نهاد تحصیلی برگزار شد. درین جلسه که محترم داکتر عتیق. . .

Sat, Apr 09 2022 11:43 AM
Background image

رئیس جدیدالتقرر و معاون و مالی و اداری پوهنتون جوزجان معرفی و به کار آغاز نمودند.

 محترم پوهنیار حیات الله حقجو به حیث رئیس پوهنتون جوزجان و محترم داکتر عتیق الله نبی زاده نماینده فوق‌العاده وزارت تحصیلات و معاون مالی و اداری در پوهنتون جوزجان رسمآ تعيين گردیدند.

الی. . .

BACK TO NEWS