محترم نثار أحمد جوزجانی به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون جوزجان معرفی گردید

18 Aug, 2019

محترم نثار أحمد جوزجانی به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون جوزجان معرفی گردید.

تجلیل روز ملی بیرق در پوهنتون جوزجان

17 Aug, 2019

بیرق سه رنگ کشور در افق بالاحصار پوهنتون جوزجان به اهتزاز در آمد.
1398/5/7
به مناسبت تجلیل از( 7 اسد) روز ملی بیرق؛  پرچم سه رنگ کشور طی محفل با شکوه با حضور داشت مقامات محلی ولایت جوزجان در افق بالا حصار پوهنتون جوزجان به اهتزاز در آورده شد.

 

Eid Sayeed Ramadan

19 Jun, 2017

 

Pages