Pro.Mohammad Baser Moqemi

Pro.M.Baser Moqemi

مختصر بیوگرافی پوهندوی مقیمی

پوهندوی محمد بصیر مقیمی فرزند چهاریارقل مقیمی در 25 دلو1340 در ولسوالی خانچهارباغ فاریاب که قبلاً یکی از علاقه داری های ولسوالی اند خوی بود درقریه عربه شاه بالا در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشوده ، هنوز دوسال از زندگی خویش را تکمیل نکرده بود که نسبت مصروفیت کاری پدر مسکنگزین شهرشبرغان ولایت جوزجان شد.

Pages