مجله علمی جوزجانان پوهنتون جوزجان

تاریخچه مجله علمی پوهنتون جوزجان

پوهنتون جوزجان به مثابة کانون علمی- تحصیلی پیوسته در راستای دست‌یابی به موفقیت‌های معیاری، تلاش نموده؛ تا در کنار سایر نهادهای اکادمیک، فعالیت‌های ارزش‌مندی را در عرصه‌ی تربیه کادرهای علمی و حرفوی انجام و با اجرای تحقیقات در ساحات متفاوت مسؤولیت اعضای کادر علمی شامل در این نهاد تحصیلی پنداشته می‌شود. بنابر آن نتایج حاصله از تتبع و کارهای تجربوی هر یک از آنان باید به‌دسترس عموم قرار گیرد. بناءً جهت تبارز بیش‌تر امور تحقیقی و دست‌آوردهای اکادمیک، پوهنتون جوزجان مبادرت به ایجاد مجله علمی- تحقیقی به‌نام (جوزجانان) یک امر حیاتی به‌شمار می‌رود، که بر اساس سعی و تلاش و توجه خاص هئیت رهبری این نهاد تحصیلی مطابق طرزالعمل‌ها و رهنمودهای مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به ایجاد آن اقدام و در سال ۱۳۸۷ از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت کسب نموده؛ تا الحال این مجله علمی- تحقیقی دراین نهاد تحصیلی فعالیت دارد.

دست‌آوردهای علمی-تحقیقی استادان این نهاد تحصیلی و سایر نهادها را، از آدرس این مجله علمی به‌شکل ربع‌وار به چاپ و نشر رسانیده، به گونه‌ی چاپی و هم به گونه‌ی الکترونیکی به دسترس اساتید پوهنتون جوزجان، اساتید سایر پوهنتون‌های کشور، محققان داخلی، محصلان، سایر مطالعه کننده‌گان، شایقین، فامیل‌های اعضای کادر علمی، دوستان اکادمیک، اهل علم و فرهنگ قرار داده می‌شود.

یارمحمد فیضی در سال ۱۳۹۵ از طریق رقابت آزاد به‌صفت مدیر مجله علمی به این نهاد تحصیلی تقرر حاصل نموده است، که موصوف از آغاز فعالیت تا الحال از خود فعالیت‌ها، کارکردها و دست‌آوردهای زیادی انجام داده، از جمله آن می‌توان گفت: چاپ و نشر بیش‌از ۶۰۰ مقاله علمی، بیش‌ از ۲۵ شماره‌ی مجله به‌طور شماره‌وار، تغییر پوش مجله، ترفیع علمی استادان پوهنتون جوزجان و اساتید سایر پوهنتون‌ها از طریق این مجله علمی- تحقیقی؛ به رتبه‌های: پوهندوی، پوهنوال و حتی به پوهاند، تشکیل جلسات اعضای هئیت تحریر مجله در سطح پوهنتون جهت تصحیح و بالا بردن کیفیت مجله علمی، تدویر ورکشاپ‌ جهت معیاری‌سازی مقالات علمی- تحقیقی استادان در سطح پوهنتون؛ اشتراک در ورکشاپ‌های: مقاله نویسی، مونوگراف نویسی و کنفرانس‌های علمی در پوهنحی‌ها، تشویق و ترغیب استادان در قسمت مقاله نویسی و سایر فعالیت‌های مؤثر و مفید را جهت بالا بردن کیفیت مقالات علمی- تحقیقی استادان و مجله علمی (جوزجانان) در این کانون علمی انجام داده است، که در راس این مجله بر علاوه‌ی مدیر مجله، مدیر مسؤول و اعضای هئیت تحریر نیز کار و فعالیت می‌نمایند، که شهرت‌شان قرار ذیل می‌باشند:

صاحب امتیاز پوهنتون جوزجان
مدیر مسول دوکتور محمد دانشگر
مفتی سید انوارالحق حبیبی عضو هیت تحریر
سردبیر علوم اجتماعی دوکتور فهیم کوشا
علوم طبیعی دوکتور سهیلا رسولی
هیات تحریر علوم اجتماعی دوکتور فهیم کوشا حسین رادفر محمد آرش خلیلی عبدالوکیل لیوال محمد راغب افتخاری احمد شاه قاسمی  محمد دانشگر ابوریحان انتظار محمد میرزائی
هیات تحریر علوم طبیعی  سهیلا رسولی  ولنتینا نوری  عبدالودود مخلص ظهیرالحق مصباح عبدالقیوم رجبی فریبا فرحت پوپل هماپر اطهر رحیمی
تناوب زمانی شش ماهه              
زبان نشر پشتو، دری، اوزبیکی، ترکی و انگلیسی  
ساحه فعالیت علوم اجتماعی و طبیعی        

 

اهمیت مجله علمی (جوزجانان)

 • ایجاد شرایط برای آگاهی جامعه از جدیدترین دست‌آوردهای علوم و فنون از طریق مجله علمی جوزجانان؛
 • دست‌یابی به یکی از فرصت‌ها برای تکمیل شرایط اخذ رتب علمی (داشتن مقالات نشر شده به مجله علمی معتبر)؛
 • ایجاد فرصت برای انتشار دست‌آوردهای جامعة اکادمیک؛

اهداف مجله علمی (جوزجانان)

هدف از ایجاد شرایط نشر مجله علمی (جوزجانان)، کسب اعتبار بلند علمی در پوهنتون جوزجان، ترفیع علمی استادان، انتشار نتایج حاصله از تحقیقات علمی و مطالعات پژوهشی این نهاد تحصیلی و سایر موسسات علمی تحصیلی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سطح افغانستان و محققان داخلی/ملی کشور؛ در رشته‌های: علوم بشری، علوم ساینس و انجنیری می‌باشد.

حوزه فعالیت تخصصی (جوزجانان)

این مجله علمی- تحقیقی؛ در حوزه‌های: علوم بشری، علوم ساینس و انجنیری در پوهنتون جوزجان فعالیت می‌نماید.

شیوه‌های چاپ و نشر (جوزجانان)

مجله علمی (جوزجانان) بعداز چاپ و نشر به گونه‌‌ی چاپی و هم به گونه‌ی الکترونیکی از طریق ویب‌سایت پوهنتون جوزجان به دسترس عموم قرار می‌گیرد.

اولویت درجه یک نشر (جوزجانان)

برای اولویت مقالات علمی تحقیقی اولویت‌های زیرین توصیه می­گردد:

 • در صورتیکه تبارز دهندة تحقیقات ساحوی یا مقالات پژوهشی دست اول بوده باشد؛
 • دارای نتایج کاربردی و رعایت فارمت مجله در ساختار آن بگونة علمی محسوس باشد.
 • تهیه و ترتیب مقالات مطابق رهنمود پذیرش مقالات علمی بعد از تائید هیئت تحریر، سردبیران و مدیر مسؤول، قابل قبول می­باشد.
 • مقالات ارسالی در هیچ مجله داخلی و خارجی چاپ و نشر نگردیده باشد.

اولویت درجه دو نشر (جوزجانان)

مقالات علمی تحقیقی نظر به فارمت مجله تهیه و ترتیب گردیده باشد؛

مقالات علمی تحقیقی حاوی پیشنهادهای جامع برای حل مشکلات جامعه باشند.

مقالاتی که مورد تائید هیئت تحریر، سردبیران و مدیر مسؤول بوده باشند؛ مستحق چاپ و نشر می­باشند.

ضرورت مجله علمی(جوزجانان)

 • ایجاد شرایط انتشار نتایج تحقیقات علمی استادان پوهنتون جوزجان و سایر پوهنتون‌های کشور به زبان‌های ملی و بین المللی؛
 • مرفوع ساختن نیازمندی‌ اعضای کادر علمی در بخش‌های مختلف به منظور دست‌یابی به فرصت­های موجوده و داشتن مقالات علمی به نشر رسیده در مجلات ملی، حین اخذ ترفیع علمی؛
 • داشتن فرصت‌های خوب برای دست‌یابی به موفقیت‌های معیاری و کسب اعتبار علمی پوهنتون؛
 • فراهم­آوری زمینه برای رفع نیازمندی استادان در جهت شریک ساختن نتایج تحقیقات‌شان در مجله­های داخلی؛

قابل تذکر است، که کمیته‌ی تحریر مجله علمی این نهاد تحصیلی با درک مسؤولیت‌های وظیفوی خویش، جلسات نوبتی‌شان را به‌شکل ربع‌وار طور منظم دایر نموده، وظایف محوله‌ی‌ خویش را خوب‌تر و بهتر انجام می‌دهند. مقالات علمی- تحقیقی استادانیکه، که جهت چاپ به آدرس مدیریت مجله علمی این نهاد اکادمیک می‌آیند، توسط اعضای هئیت تحریر به‌شکل دقیق، تصحیح و بررسی قرار گرفته، بعد از تائیدی اعضا، مجله به چاپ و نشر سپرده می‌شود. برای مشاهده مجله ها به اینجا مراجعه کنید.