کسب مقام سوم در رقابت‌های محاکمه تمثیلی بین‌المللی جیسپ مبارک باد!

کسب مقام سوم در رقابت‌های محاکمه تمثیلی بین‌المللی جیسپ مبارک باد!

۱۳۹۸/۱۱/۹

تیم محاکمه‌ تمثیلی جیسپ پوهنتون جوزجان پس از حدود چهارماه تلاش‌های شبانه‌روزی توانست با درخشش عالی در دور نیمه نهایی محاکم تمثیلی جیسپ، که در کابل بین ۱۴ دانشگاه دولتی و خصوصی برگزار گردیده بود، راه یابد و حایز مقام سوم شود.

تیم متذکره از مدت چهار ماه به این طرف در کلینیک حقوقی دانشگاه جوزجان تحت مدیریت و رهبری استاد عزیز، محمدعظیم ضیا، به تحقیق پرداخته و قادر به ترتیب صورت دعوی و دفاعیه به زبان انگلیسی شد.

English

Pages